Ugent: geen minpunten meer voor fout antwoord

PHOTO_NEWS
De Gentse universiteit schaft vanaf volgend academiejaar de giscorrectie als verbetermethode bij meerkeuzevragen af en vervangt die door de verbetermethode 'standard setting'. Dat besliste de Raad van Bestuur vanavond, zo bevestigt de persdienst van de UGent.

Giscorrectie is een verbetervorm waarbij voor elk juist antwoord een punt wordt toegekend en waarbij punten afgetrokken worden voor elk fout antwoord, afhankelijk van het aantal antwoordmogelijkheden. Bij het niet invullen van een antwoord worden geen punten toegekend.

"Onderzoek heeft aangetoond dat heel wat persoonlijkheidskenmerken meespelen bij het afleggen van een examen met giscorrectie", verduidelijkt de Gentse Studentenraad één van de nadelen. "Studenten die een grotere neiging hebben tot gokken, hebben meer kans op slagen in vergelijking met studenten die een veel kleinere neiging hebben tot gokken." Verder bleek het onder meer niet duidelijk wat de beste strategieën zijn bij examens met giscorrectie, soms waren studenten ook meer bezig met gisstrategieën dan met het zoeken naar antwoorden.

Vanaf het academiejaar 2014-2015 wordt de giscorrectie als verbetermethode voor meerkeuzevragen verboden en vervangen door de verbetermethode 'standard setting'. Het komt erop neer dat studenten eigenlijk meer dan vijftig procent moeten halen om te slagen bij meerkeuzevragen, zodat het moeilijker wordt om te slagen door alles te gokken. Met standard setting zouden de nadelen van giscorrectie zijn weggewerkt en de voordelen ervan zijn behouden.