UAntwerpen: Pesterijen op school gaan online vaak verder

THINKSTOCK
Cyberpesten, via gsm of het internet, vindt in de helft van de gevallen plaats tussen leerlingen van dezelfde school. Van deze slachtoffers worden zowat zeven op de tien zowel offline als online door dezelfde persoon getreiterd. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen.

In het kader van zijn doctoraatsonderzoek ondervroeg Denis Wegge 1.458 tweedejaarsscholieren. Hij bracht daarbij letterlijk in beeld wie wie pest. Zo gaf 14,3 procent van de ondervraagden aan recentelijk het slachtoffer te zijn geweest van cyberpestgedrag. In 49,7 procent van de gevallen gaat het om leerlingen van dezelfde school en van hen meldt 69 procent dat offline pestgedrag zich ook online door dezelfde persoon voortzet.

Cyberpesten gebeurt voornamelijk per Facebook of sms. Het gaat vooral om grove privéberichten, negatieve commentaren op foto's of publieke berichten of het uitsluiten van iemand als vriend.

Volgens Wegge is cyberpesten voor het slachtoffer erg stresserend en problematisch. "De slachtoffers voelen zich nergens meer veilig omdat ze via hun computer of smartphone door dezelfde leerlingen worden belaagd als op school."

Motivatie
Er blijkt bovendien een verband tussen digitaal pesten en het sociale leven op school. Slachtoffers van cyberpesten hebben minder vrienden, terwijl daders juist meer vrienden hebben, klinkt het. "Dit kan voor hen een belangrijke motivatie zijn om dit soort pestgedrag te stellen", verklaart Wegge.

Uit het onderzoek blijkt verder dat sommige leerlingen elkaar ook wederzijds cyberpesten, wat er volgens Wegge op wijst dat jongeren soms op een verkeerde manier omgaan met online pestgedrag.

Volgens de wetenschapper kunnen scholen hun elektronische leeromgevingen inzetten om positief online gedrag te promoten, bijvoorbeeld door respect en behulpzaamheid aan te moedigen. Jongeren moeten verder "beter leren reageren op online pestgedrag, bijvoorbeeld door er over te praten of door ernstige gevallen te rapporteren". Een online meldpunt op school kan daarbij drempelverlagend werken, klinkt het ten slotte.

'De slachtoffers voelen zich nergens meer veilig omdat ze via hun smartphone door dezelfde leerlingen worden belaagd als op school'

Denis Wegge