Thuisonderwijs steeds populairder in Vlaanderen

Thuisonderwijs in een gezin van 15 kinderen Sint- Niklaas
Tim Dirven Thuisonderwijs in een gezin van 15 kinderen Sint- Niklaas
Het aantal leerlingen dat bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) een verklaring van thuisonderwijs heeft ingediend, is gestegen van 921 tijdens het schooljaar 2010-2011 tot 1.065 in 2012-2013. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Bart Somers (Open Vld).

Voor het schooljaar 2013-2014 was er opnieuw een stijging tot 2.287, maar die toename was het gevolg van de nieuwe verplichting voor leerlingen uit verschillende privéscholen om zich via een dergelijke verklaring in te schrijven in het thuisonderwijs. Voor het schooljaar 2014-2015 heeft het AgODi al 825 verklaringen ontvangen, maar dit is een onvolledig cijfer.

Tijdens het schooljaar 2013-2014 werden 120 van deze leerlingen gecontroleerd, van wie 40 in het basisonderwijs en 80 in het secundair onderwijs. Dat leidde respectievelijk tot 4 en 21 negatieve adviezen. Een negatief advies leidt binnen het schooljaar tot een tweede controle. Wanneer ook deze negatief is, is men verplicht het kind in te schrijven in een erkende onderwijsinstelling. Dat was tijdens dit schooljaar het geval met 2 leerlingen in het basis- en 7 in het secundair onderwijs. In 6 gevallen werd een tweede controle niet mogelijk gemaakt.