Steeds meer leerlingen uit buitengewoon onderwijs doen mee aan OVSG-test

Zo'n 23.000 leerlingen van het zesde leerjaar leggen deze week hun OVSG-toets af. Dat is een test van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs die nagaat of de leerlingen mee zijn met de leerplannen en dus klaar zijn voor het middelbaar.

Steeds meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs doen ook mee aan die test, want het is de bedoeling om zo veel mogelijk van hen straks in een gewone school naar de middelbare school kunnen.