Steeds meer leerlingen spijbelen in Vlaanderen

UNKNOWN

Het aantal meldingen bij het Vlaamse Agentschap voor Onderwijsdiensten over leerplichtige leerlingen met minstens 30 halve dagen problematische afwezigheid neemt jaar na jaar toe. In het schooljaar 2007-2008 ging het om 4.771 meldingen (1,2 procent van de schoolbevolking), tegenover 3.358 meldingen en 0,8 procent in het schooljaar 2003-2004.

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Onderwijsminister Pascal Smet op een schriftelijke vraag van Irina De Knop (Open Vld).
 
Actualisering actieplan
Ook als de problematische afwezigheden van niet-leerplichtige leerlingen worden meegerekend is er sprake van een gevoelige en onafgebroken stijging voor de vermelde periode. In 2003-2004 werden 4.359 meldingen over problematische afwezigheden geregistreerd, wat overeenkomt met 1 procent van de schoolbevolking. In 2007-2008 was dit gestegen tot respectievelijk 6.194 en 1,3 procent. Smet stelt bezig te zijn met een actualisering van het spijbelactieplan dat de vorige legislatuur werd geïmplementeerd.

Parket
De bewering in de media begin dit jaar, dat het Brussels parket blijkbaar weigert gevolg te geven aan circa 800 dossiers tegen ouders van hardnekkige spijbelaars, stelt zich volgens Pascal Smet overigens niet voor de parketten in Vlaanderen. In 2006-2007 werden 484 dossiers doorgestuurd naar parketten en in 2007-2008 319, waarvan er achteraf respectievelijk weliswaar 74 en 51 werden herroepen. Voor beide jaren werd door het parket in respectievelijk 203 en 117 dossiers feedback bezorgd. (belga/ep)