Stad Antwerpen werft spijbelambtenaar aan

Antwerpen is de eerste Vlaamse stad met een centraal aanspreekpunt voor alle vragen rond spijbelen. Het gaat om psychologe Kaat Everaerts uit Zwijndrecht. Ze zal samen met het reeds bestaande Centraal Meldpunt alle vragen in verband met spijbelproblematiek beantwoorden en tegelijk scholen stimuleren om een eigen spijbelbeleid te ontwikkelen.

Tien dagen afwezig
Vorig jaar was 13 procent van de Antwerpse leerlingen in het secundair onderwijs tien of meer halve dagen ongewettigd afwezig op school. Hoewel die norm een stuk strenger is dan de Vlaamse standaard van dertig halve dagen wil de stad het probleem toch kordaat aanpakken. Dat zal gebeuren door persoonlijke begeleiding van hardnekkige spijbelaars, gecombineerd met meer vorming en opvoedingsondersteuning.

Beleid op maat
Er zal ook meer op het terrein gewerkt worden. Zo kunnen scholen door middel van verbeterde spijbelspiegels een beleid op maat samenstellen. De spijbelambtenaar zal bespreken waarom leerlingen van een bepaalde graad of op een bepaalde dag niet aanwezig zijn, en hoe de school daar tegen kan optreden.

Basisschool
De stad kondigt voorts aan dat vanaf 1 juni ook de spijbelaars in de basisscholen geregistreerd zullen worden. Volgens het Centraal Meldpunt zijn er signalen die het probleem van erg jonge spijbelaars bevestigen. (belga/bdr)