Smet: "'We blijven streven naar gemengde scholen"

PHOTO_NEWS
"Gemengde scholen blijven het doel, maar concentratiescholen zijn in bepaalde buurten nu eenmaal onvermijdelijk" reageert Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) op eerdere uitspraken van Mieke Van Hecke, het hoofd van het katholiek oderwijs. Die had zich eerder vandaag in De Morgen afgevraagd of vechten tegen concentratiescholen zin heeft.

De minister is niet van plan het gelijke onderwijskansenbeleid af te schaffen. "Scholen moeten een weerspiegeling van de samenleving zijn", vindt Smet. "Wie gescheiden opgroeit, zal later ook gescheiden leven. Ik kies niet voor een wij-zij-samenleving en daarom hebben we wij-scholen nodig. Onderzoek heeft uitgewezen dat zwakkere kinderen in een groep met sterkere kinderen beter gaan scoren, en dus moet gestreefd worden naar klassen met sterke en zwakkere kinderen samen", aldus Smet.

Extra faciliteiten

Volgens de minister zullen concentratiescholen in bepaalde grootstedelijke wijken nooit helemaal uit te sluiten vallen, omdat er in bepaalde wijken nu eenmaal alleen maar kinderen van allochtone afkomst wonen. Zaak is dan om het onderwijsniveau in die scholen zo hoog mogelijk te houden. Hij denkt daarbij aan extra faciliteiten voor leerkrachten, een andere pedagogische benadering en onderwijs dat vertrekt vanuit de leefwereld van de kinderen.

Smet is niet van plan om het GOK-beleid af te schaffen. "Eigenlijk stelt men hier voor om de ondersteuning van gelijke onderwijskansen af te schaffen omdat er meer kinderen nood hebben aan die steun. Absurd."

"Is sociale mix haalbaar?"
"Witte scholen worden witter en zwarte zwarter. Het beleid werkt niet." Dat verklaarde Mieke Van Hecke, hoofd van het katholiek onderwijs, deze ochtend in De Morgen. Van Hecke vraagt zich, in navolging van het debat in Nederland, af of vechten tegen concentratiescholen nog zin heeft.

Het gelijkekansenbeleid in het Vlaamse onderwijs is negen jaar oud en in die tijd zijn witte scholen alleen maar witter geworden en zwarte zwarter, stelt Van Hecke vast in de krant. Ze wijst erop dat er ook andere factoren een rol spelen, zoals woonbeleid of mobiliteit.
 
"Een sociale mix is een lovenswaardig doel om na te streven, maar ik vraag mij af of het haalbaar is. Zelfs als je geen rekening houdt met de vrije schoolkeuze, en kinderen in de eigen buurt naar school laat gaan, dan nog lijkt het een utopie. Wat doe je dan in dorpen zonder allochtonen of in wijken waar amper autochtonen wonen?", vraagt ze zich af in de krant.
 
Extra ondersteunen
Ook bij het gemeenschapsonderwijs (GO) geeft men toe dat het beleid heeft gefaald. Topvrouw Raymona Verdyck wil op zoek naar nieuwe manieren om segregatie tegen te gaan, terwijl Van Hecke de discussie wil voeren, naar Nederlands voorbeeld. "Willen we nog op zoek gaan naar manieren om op school een mix tussen allochtone en autochtone leerlingen te creëren, of kiezen we ervoor om de concentratiescholen nog extra te ondersteunen?" (belga/odbs/tma/tw)

UNKNOWN