Rectoren Vlaamse universiteiten springen in de bres voor meer gendergelijkheid

Foto ter illustratie.
thinkstock Foto ter illustratie.
De rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten ondertekenen vandaag het charter ‘Gender in Academia’, dat werd opgesteld door de Jonge Academie (JA) en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en voortbouwt op de lopende inspanningen van de universiteiten. Het document beoogt een snellere transitie naar gendergelijkheid in de academische wereld.

"Vandaag willen we ons engagement inzake gendergelijkheid vernieuwen en de uitvoering versnellen. Gender-gemengde academische teams komen vaker tot meer creatieve en innovatieve oplossingen. Het wegwerken van belemmeringen die genderdiversiteit in de weg staan, is dan ook iets wat onze hele gemeenschap aanbelangt", aldus Herman Van Goethem, voorzitter van VLIR.

Het charter bevat vijf concrete en wetenschappelijk gefundeerde actielijnen, die samengaan met concrete aanbevelingen. Ten eerste gaat het om het creëren van meer bewustzijn, onder meer door het aanbieden van vormingspakketten over genderdiversiteit, loopbaanhindernissen en onbewuste vooroordelen. Die laatste zijn een van de belangrijkste oorzaken van het gebrek aan doorstroming van talent. De universiteiten engageren zich dan ook om bevorderings- en aanwervingsprocedures te screenen en waar nodig bij te sturen.

Rolmodellen uit ondervertegenwoordigde groepen

Onderzoek heeft aangetoond dat een gelijke vertegenwoordiging in bestuursorganen niet alleen tot meer correcte en gedragen besluitvorming leidt, maar dat ook de zichtbaarheid van rolmodellen uit ondervertegenwoordigde groepen een positief effect heeft op zowel de motivatie, de gepercipieerde kansen en efficiëntie van anderen uit die ondervertegenwoordigde groepen. Daarom verbinden de universiteiten zich ertoe gelijke vertegenwoordiging in raden en commissies te realiseren.

Ook willen ze een werkbare werkcultuur voor iedereen aanbieden, onder meer door de combinatie van werken binnen een academische setting en zorg- en privé-engagementen beter op elkaar af te stemmen. Daardoor worden niet alleen de werkelijke en gepercipieerde rollen-conflicten verminderd die een belemmerende factor vormen voor de kansen en de aspiraties van onderzoekers, maar wordt ook tegengaan dat men zich onveilig of miskend voelt op de academische werkvloer. 

Combinatie

Tot slot is in het charter het systematisch monitoren van de evolutie van de genderbalans opgenomen. "Geen van bovengenoemde actielijnen is op zichzelf voldoende om tot meer gendergelijkheid te komen in academia", benadrukt het charter. "Het is de combinatie van actielijnen die verandering teweeg kan brengen, omdat ze op elkaar inhaken en elkaar versterken om zo tot een cultuuromslag te komen waarin iedere M, V of X zich thuis kan voelen op de universiteit en gelijke kansen krijgt om door te stromen naar hogere posities.”

Het huidige Vlaamse interuniversitaire actieplan inzake gendergelijkheid dateert van 2013. De vijf universiteiten boekten de voorbije jaren vooruitgang op dit vlak in de verschillende personeelsgeledingen, maar als de huidige koers behouden blijft, duurt het nog minstens tot 2050 voor er sprake kan zijn van daadwerkelijk genderevenwicht onder het academisch personeel in onze universiteiten.
6 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Carl Vangenechten

  Toch discriminerend dat die gendergelijkheid alleen maar moet toegepast worden bij dikbetaalde jobs. Waarom niet in de bouw, in het leger, aan de dokken...? Het zou veel eerlijker zijn om bij aanwervingen de herseninhoud als criterium te nemen en niet de inhoud van de broek.

 • Zjeppe Fierens

  Genetisch bestaan er maar twee geslachten, al de rest is linkse bullshit en "afwijkend". Of gaan we misschien de afwijkingen pedofilie, necrofilie, bestialiteiten, etc. ook erkennen? Of we transgenders moeten tolereren; natuurlijk! Maar maak het a.u.b. niet groter dan het is! Straks komen er weer quota e.d.

 • DIRK VAN DESSEL

  "Capaciteiten" mag het enige criterium zijn, ongeacht hoe een persoon er tussen de dijen uitziet. Positieve discriminatie camoufleren als "positieve actie" is en blijft toch discriminatie vermits één bevolkingssegment bevoordeeld wordt ten koste van een ander.

 • Marcel Vandamme

  Hier sè, ze willen ook eens mediaaandacht! Om tot gelijke rechten te komen aan de universiteit? Is dat dan niet zo? Zijn zij daar niet verantwoordelijk voor? Stop die zever, je bent biologisch een man of een vrouw. Wil je je als X, eekhoorn of konijn voelen;, waarom niet, dat is niet ieders probleem. Wat komt er nog allemaal uit die "wijze" hersenen!

 • Catherine MISTIAEN

  Ik denk dat deze actie een serieus dwaalspoor is waarop we nu al 100 jaar halsstarrig doorstappen. We moeten van dit dwaalspoor àfgeraken, terug naar de HOOFDWEG (= de waarheid), zo snel mogelijk aub. Transgenders zijn het levende bewijs van het gigantisch verschil tussen man en vrouw.