Pascal Smet wil studiebeurzen automatisch toekennen

UNKNOWN
Vlaams Onderwijsminister Pascal Smet wil tegen het einde van deze legislatuur een systeem invoeren waarbij studietoelagen automatisch worden toegekend.

Op 26 februari van dit jaar waren bij de Vlaamse overheid al 344.644 aanvragen ingediend voor een studiebeurs. Hiervan waren er op dat ogenblik al 216.569 toegekend. Dat blijkt uit het antwoord van Smet op een schriftelijke vraag van Kathleen Helsen (CD&V).
 
Duidelijk beeld
"Ik heb mijn administratie opdracht gegeven om alle obstakels die de automatische toekenning van studiefinanciering vandaag nog onmogelijk maken, in kaart te brengen en legistieke en technische oplossingen te zoeken om deze te overwinnen. Tegen het einde van dit schooljaar of begin van volgend schooljaar verwacht ik een duidelijk beeld van de randvoorwaarden die vervuld moeten zijn om studiefinanciering automatisch te kunnen toekennen", aldus Smet.
 
Onderwijsniveau

Naargelang het onderwijsniveau werd 61,59 procent (hoger onderwijs) tot 79,59 procent (lager onderwijs) van de binnengekomen aanvraagdossiers vorig jaar ook al ingediend. In 15,5 procent van de gevallen werd de aanvraag ingediend op basis van het vermoedelijke inkomen van 2009 omdat dit, bijvoorbeeld door overlijden, ziekte, werkloosheid of echtscheiding, lager lag dan in het refertejaar 2007. 12 procent van alle aanvragen werd digitaal ingediend. (belga/ddh)