OVSG reageert op voorstel katholiek onderwijs: "Vrijheid van onderwijs komt hiermee in het gedrang"

EPA
Het Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten (OVSG) kan begrijpen dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen "zich herpositioneert in de gewijzigde maatschappelijke context". "Dialoog is noodzakelijk omwille van de levensbeschouwelijke diversiteit in scholen. Maar hoever kan je daarin gaan zonder je eigen identiteit te verliezen?", vraagt algemeen directeur Patriek Delbaere zich af.

"In hoeverre raakt de katholieke dialoogschool aan de grenzen van de katholieke identiteit? Die identiteit is immers de legitimering van hun bestaan en hun subsidiëring. Het concept 'vrijheid van onderwijs' is onder meer gebaseerd op levensbeschouwelijke projecten en komt hiermee in het gedrang", voegt Delbaere eraan toe.

Hij reageert zo op de plannen van topman Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen die woensdag in De Morgen en Het Laatste Nieuws werden gepubliceerd en die onder meer islamitische gebedsruimtes en het toelaten van hoofddoekdracht in vrije scholen inhouden.

"We begrijpen uit het voorstel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat er niks aan de scholen wordt opgelegd", gaat Patriek Delbaere verder. "Het is ook ons uitgangspunt dat de school binnen de lokale context dialoog moet voeren. Als een katholieke school zelf mag kiezen of een hoofddoek wordt toegelaten en of een gebedsruimte wordt voorzien, kan ze binnen het curriculum ook andere levensbeschouwingen aanbieden? Is er voor de ouders dan nog een wezenlijk verschil met een openbare school? "

"OVSG pleit al een aantal jaar om in dialoog te gaan en de scheiding van de levensbeschouwelijke vakken zoals wettelijk voorzien in het openbaar onderwijs, te doorbreken", besluit de topman van het stedelijke en gemeentelijk onderwijs in Vlaanderen. "In samenspraak met alle levensbeschouwingen zijn de openbare onderwijsverstrekkers tot een akkoord gekomen. OVSG pleit vanuit een neutrale opstelling voor een actief pluralistische houding in het onderwijs."