Ouderverenigingen: "30 juni is laatste schooldag en geen dag eerder"

De ouders vinden zelf dat er een einde moet komen aan het luxeverzuim.
PHOTO_NEWS De ouders vinden zelf dat er een einde moet komen aan het luxeverzuim.
Dinsdag 30 juni is de laatste schooldag van het jaar. Dat onderstreept de VCOV, de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen. De oudervereniging wil dat het zogeheten "luxeverzuim" ophoudt, of het van de school houden van de kroost om vroeger op vakantie te vertrekken.

"De laatste schooldag, 30 juni, valt dit jaar op een dinsdag. Moeten onze kinderen op die twee - schijnbaar onbelangrijke - dagen nog naar school? ", zo vraagt de VCO zich af. Het antwoord is klaar en duidelijk: "De laatste schooldag is wel degelijk op 30 juni."

In het basisonderwijs kan de school de lessen die laatste dag een halve dag schorsen, meent de VCOV. "Dit om oudercontacten of andere typische opdrachten aan het einde van het schooljaar uit te voeren."

Voor het secundair onderwijs liggen de zaken anders. "De deliberaties mogen ten vroegste 5 lesdagen voor het einde van het schooljaar starten", stipt de VCOV aan. "Dit betekent dat de 'pretweek' voor leerlingen in het secundair onderwijs dit schooljaar ten vroegste op woensdag 24 juni 2015 mag beginnen. Als de ouders dat wensen, moet de school voor zinvolle opvang zorgen. Maar veel ouders vragen zich af, of die twee laatste dagen nog wel de moeite zijn. Het kan immers algauw enkele honderden euro's opleveren om dan al op reis te vertrekken", aldus de VCOV.

Ook op die bedenking is het antwoord van de oudervereniging duidelijk en ondubbelzinnig: "Het samen afscheid nemen van elkaar, van de klas en de leraar is een wezenlijk element in het schooljaar. Het hoort erbij", aldus de VCOV. "Bovendien is de bespreking van de resultaten met leerlingen en ouders ontzettend belangrijk voor het verdere verloop van de onderwijsloopbaan."