Oriëntatieproef voor nieuwe studenten UGent

Rector Anne De Paepe van de UGent.
BELGA Rector Anne De Paepe van de UGent.
De UGent versterkt het begeleidingstraject voor nieuwe studenten. Er komt een zelfevaluatie-instrument voor scholieren uit het laatste jaar middelbaar en een zogenaamde Simonproef, die uitwijst of een bijsturing of heroriëntatie bij nieuwe studenten aangeraden is. Dat meldt rector Anne De Paepe in een column in De Tijd.

Volgens De Paepe worstelen nog te veel studenten met de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs. De UGent richt zich in haar nieuwe oriënteringsbeleid zowel op scholieren uit het laatste jaar van het secundair als op nieuwe studenten aan de UGent. Voor laatstejaars uit het middelbaar onderwijs komt er een onlinetool die nagaat welke opleidingen aansluiten op hun interesses en de capaciteiten.

Ook de studenten die zich pas hebben ingeschreven aan de UGent krijgen in de eerste lesweek een nieuw oriënteringsinstrument voor de kiezen. Zij moeten voortaan een Simonproef (Studievaardigheden en Interesse MONitor) afleggen. Die genereert een slaagkanspercentage voor een bepaalde studierichting. De resultaten van de test worden gebruikt om een individueel profiel op te maken van de student, waaruit moet blijken of een heroriëntering al dan niet gewenst is.