Opnieuw volgen meer studenten opleiding aan hogeschool

Photo News
Dit jaar zijn er 1 procent of 1.180 studenten meer ingeschreven dan vorig jaar aan de Vlaamse hogescholen, in totaal zijn ze nu met 132.724. Dat deelt VLHORA, de Vlaamse Hogescholenraad, mee. Op vijf jaar tijd is er een stijging met 25 procent of 26.182 studenten.

De cijfers zijn wellicht een onderschatting, want ze baseren zich op de situatie van 1 oktober, enkele dagen vroeger dan andere jaren, en verschillende hogescholen hadden op dat moment nog niet alle studenten geregistreerd. Toch is er een duidelijke trend merkbaar: op vijf jaar tijd steeg het totale aantal studenten met 25 procent of 26.182 studenten.

Het aantal generatiestudenten, studenten die zich voor het eerst inschrijven aan de hogeschool, daalde licht. Toch steeg het aandeel generatiestudenten dat voor een hogeschoolopleiding koos met 3,6 procent. Eén op de vier van alle studenten aan de hogescholen is generatiestudent.

Knelpuntberoepen
Het merendeel van de hogeschoolstudenten volgt een professioneel gerichte bacheloropleiding. Het gaat om 101.609 studenten, of 0,55 procent meer dan in 2011. Sterke stijgers zijn de studiegebieden Industriële Wetenschappen en Technologie (+3,2 procent), en Gezondheidszorg (+2,3 procent), die toegang verlenen tot knelpuntberoepen. Dalers waren de studiegebieden Onderwijs, Architectuur, Nautische Wetenschappen en Biotechnologie.

Academisch
Exact 31.115 studenten volgen een academisch gerichte bachelor of master, of 2,06 procent meer. Ook hier worden Industriële Wetenschappen en Technologie (+0,9 procent), en Gezondheidszorg (+12,8 procent) populairder. Andere stijgers zijn Architectuur (+0,9 procent), Biotechnologie (+15,3 procent), Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (+2,5 procent), Nautische Wetenschappen (+10,4 procent) en Muziek en Podiumkunsten (+11 procent).

Meer middelen
Marc Van de Walle, secretaris-generaal van VLHORA, klaagt dat de overheid de voorbije jaren onvoldoende financiële middelen heeft vrijgemaakt om de groei van het aantal studenten op te vangen. "De overheid geeft daarvoor wel extra middelen, maar met vijf jaar vertraging. Zo krijgen we per jaar 75 miljoen euro minder dan waar we recht op hebben. We houden ons hart vast voor de geplande besparingen."