Onderzoek naar asbest in 300 Vlaamse scholen

Eind dit jaar start OVAM een grootscheeps onderzoek naar alle asbesthoudende materialen in 300 scholen. Tijdens de inspecties worden ook stalen van asbest genomen, zo veel mogelijk buiten de schooluren om onrust te vermijden. Dat schrijven Het Belang van Limburg en de Gazet Van Antwerpen vandaag.

Het onderzoek is het eerste project van het asbestafbouwplan dat de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in 2018 moet voorleggen. Omdat inademing van asbest kankerverwekkend is, wil men Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij maken. Het onderzoek naar de precieze omvang van het probleem en de kosten om het te verwijderen, begint in de scholen. Ook landbouwbedrijven en openbare gebouwen zijn prioritair in het afbouwplan.

Het onderzoek in de scholen is in twee delen opgesplitst: 150 in het oosten van Vlaanderen (Limburg, Antwerpen, Hageland) en 150 in het westen. De lijst is representatief samengesteld uit scholen van alle netten en van verschillende bouwjaren. Met de resultaten van het onderzoek wordt dan een extrapolatie gemaakt voor alle 3.700 onderwijsinstellingen.

Het onderzoek zal onder meer gebeuren met bestaande inventarissen en plannen, maar ook met inspecties ter plaatse. Als het om de gevaarlijke soorten asbest gaat, moeten de inspecteurs beschermpakken en/of maskers dragen. "Als het nodig is volgens de arbeidswetgeving worden er maskers of beschermkledij gedragen en kiezen we daarvoor een moment in overleg met de school", aldus OVAM-woordvoerder Jan Verheyen in de krant.