Nieuw type onderwijs voor kinderen met autisme in 166 scholen

gettyimages.be
Normaalbegaafde kinderen met autisme kunnen vanaf volgend schooljaar terecht in 166 scholen, 96 in het buitengewoon basisonderwijs en 70 scholen in het buitengewoon secundair onderwijs. Die 166 scholen hebben van de Vlaamse regering groen licht gekregen om te starten met het nieuwe type 9-onderwijs. In totaal zouden zo'n 8.000 kinderen met autisme in het nieuwe type 9-onderwijs terecht kunnen. Zo heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vandaag bekendgemaakt.

Een grote groep kinderen met autisme volgt op dit moment les in verschillende types van het buitengewoon onderwijs. Vanaf volgend schooljaar kunnen zij terecht in het nieuwe type 9. Kinderen met autisme en een verstandelijke beperking blijven terecht kunnen in het type 2 van buitengewoon onderwijs.

Het nieuwe type 9 is onderdeel van het decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het zogenaamde M-decreet. Dat nieuwe type heeft betrekking op kinderen met autisme die geen verstandelijke beperking hebben en niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen.

Scholen voor het buitengewoon basisonderwijs of secundair onderwijs moesten hun kandidatuur indienen om type 9 in te richten. Elk dossier werd geadviseerd door AgODi (het Agentschap voor Onderwijsdiensten), de Onderwijsinspectie en de Vlaamse Onderwijsraad. Na een grondige screening krijgen 96 scholen voor buitengewoon basisonderwijs en 70 scholen voor het buitengewoon secundair onderwijs een gunstig advies om vanaf september 2015 type 9 in te richten.

Op basis van de goedgekeurde dossiers gaat het om ongeveer 8.000 leerlingen met autisme die voor het type 9 in aanmerking komen. Ruim 4.000 leerlingen in het basisonderwijs en een kleine 4.000 in het secundair onderwijs.

Minister Crevits: "Hiermee zetten we een stap in de richting van gelijke behandeling van kinderen met autisme". "Voor kinderen met autisme creëren we een aanbod dat toelaat dat ze dichter bij huis een gepast onderwijsaanbod vinden. Na een grondige screening hebben 166 scholen voor buitengewoon basisonderwijs en voor buitengewoon secundair onderwijs een gunstig advies gekregen om dit type onderwijs te organiseren. Het zijn scholen die veel expertise en professioneel opgeleid personeel hebben zodat de leerlingen de beste zorgen krijgen", aldus Crevits.