Minister Crevits plant verlichtende maatregelen in aanloop naar lerarenloopbaandebat

Hilde Crevits (CD&V)
PHOTO_NEWS Hilde Crevits (CD&V)
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil in afwachting van het bredere debat over de loopbaan van leerkrachten een aantal directe maatregelen nemen om werken in het onderwijs te verlichten. Dat heeft de CD&V-minister vandaag gezegd in het Vlaams Parlement in antwoord op vragen van parlementsleden Vera Celis (N-VA) en Kathleen Helsen (CD&V). Minister Crevits denkt onder meer aan planlastvermindering, een betere omkadering van schooldirecteurs en coachingprojecten.

Uit een onderzoek naar het ziekteverzuim in het onderwijs is gebleken dat leerkrachten in 2013 gemiddeld 14,5 dagen ziek waren, samen goed voor een totaal van 2.443.285 dagen. Dat is een lichte stijging tegenover het jaar voordien en het hoogste aantal sinds 2009. Opvallend in de cijfers is dat het belang van mentale klachten bij oudere leerkrachten toeneemt. In de leeftijdscategorie 56 tot 65 jaar nemen zogenaamde "psychische aandoeningen" bijna de helft (46 procent) van alle ziektedagen in.

Volgens minister Crevits is het rapport gisteren besproken met de sociale partners in het onderwijsveld en zullen de resultaten meegenomen in het debat over de loopbaan van de leerkracht. In afwachting van dat grotere loopbaandebat, dat werd aangekondigd onder de vorige Vlaamse regering, wil de CD&V-minister wel al enkele 'kleinere' maatregelen nemen die direct soelaas kunnen brengen. "We kunnen kleine maartregelen nemen als een soort voorafname op het grotere loopbaandebat", aldus Crevits.

"Kleinere maatregelen"

Zo wil minister Crevits snel werk maken van een vermindering van de planlast in het onderwijs, een ingreep die ook als een rode draad door de beleidsnota van de minister loopt. "Als overheid zijn we nu met een commissie aan het bekijken hoe we die planlast kunnen verminderen", aldus Crevits. Daarnaast verwees ze naar de noodzaak van een betere omkadering van schooldirecteurs, met name in het lager onderwijs, en naar de mogelijke piste om oudere leekrachten in te schakelen als coaches voor jongere collega's.

Vlaams parlementslid Jo De Ro deed de suggestie om in de Vlaamse overheid één iemand aan te duiden die de adminsitratieve vereenvoudiging coördineert. Maar dat voorstel ziet de onderwijsminister niet meteen zitten. "U zegt dat ik één ambtenaar moet benoemen, volgens mij moet het in de cultuur van elke ambtenaar gaan zitten. Ik ga niet één iemand aanstellen die dan zogezegd het boegbeeld is, terwijl anderen kunnen denken 'voor mij hoeft het niet'".