Mieke Van Hecke: "Vlaanderen heeft van de hoofddoek een probleem gemaakt"

BELGA
"Als ik directeur was, ik zou de hoofddoek toelaten." In haar afscheidsinterview met De Standaard schopt Mieke Van Hecke, topvrouw van het katholieke onderwijs, enkele heilige huisjes omver.

"Wat is het probleem eigenlijk? Dat je van iemand weet wat zijn of haar religieuze overtuiging is? De enige goede overtuiging is kennelijk de onzichtbare." Van Hecke windt er geen doekjes om: ze heeft het lastig met het verbod op het dragen van de hoofddoek. "Het verbod, ook bij de stadsdiensten, heeft een tegenreactie uitgelokt. Nu dragen veel meer meisjes hem en de minder verdraagzame moslims hebben zich gemanifesteerd. Ik heb het er heel lastig mee dat het zo afgelopen is."

Van Hecke hekelt het verbod van 'hoofddeksels' in het schoolreglement van de meeste scholen tout court. "Het gevolg is dat ook de sikhs nu geen plaats meer hebben in onze scholen. Ik betreur dat enorm. Op een zeker moment had een van onze scholen, in navolging van het GO!, zelfs alle religieuze symbolen verboden. Hallucinant."

Blij met islamopleiding
Volgens de 67-jarige topvrouw kunnen katholieke en islamitische godsdienst perfect naast elkaar bestaan in het lessenpakket. "Ik heb altijd gezegd dat ik er voorstander van ben om in basisscholen met een groot aantal moslimkinderen naast het vak rooms-katholieke godsdienst ook het vak islam te geven. Maar het wordt niet gedragen door alle medewerkers."

Van Hecke geeft ook aan dat het vinden van goede, Nederlandssprekende, geïntegreerde moslimleerkrachten een pijnpunt vormt. "Vandaar dat ik blij ben met de Vlaamse opleiding voor imams en islamleerkrachten."