Meer hogeschoolstudenten dan vorig academiejaar

UNKNOWN

Het aantal hogeschoolstudenten is dit academiejaar van 112.672 studenten naar 119.610 gestegen. In 2008 was er ook al een stijging met 5,1 procent. Het aantal generatiestudenten, studenten die zich voor de eerste maal inschrijven voor een hogere opleiding, daalde van 28 naar 25 procent. Dat meldt Vlhora, de Vlaamse Hogescholenraad. 
"De voornaamste verklaring van de sterke groei van het aantal studenten in het hoger onderwijs heeft wellicht te maken met economische factoren en minder met demografische factoren", zegt Vlhora. "Die zijn momenteel weliswaar gunstig, maar hebben toch minder impact. Studenten beseffen dat een diploma hoger onderwijs de kans op werkloosheid drastisch vermindert. De cijfers van arbeidsbemiddelingsdienst VDAB bevestigen dat."
 
Audiovisuele en beeldende kunst
Er zijn 6,68 procent meer studenten die een professionele bacheloropleiding volgen. Daar won vooral het studiegebied audiovisuele en beeldende kunst aan aantrekkingskracht. Bij de academische bacheloropleidingen, waarvoor 5,93 procent meer studenten zich inschreven, zijn gezondheidszorg en industriële wetenschappen populair.
 
Volgens Vlhora zien de hogescholen zich door de gebrekkige indexaanpassing geconfronteerd met een "erosie van hun werkingsmiddelen". Vlhora vraagt dat de Vlaamse regering rekening houdt met de stijging van het aantal studenten nu er bespaard moet worden. (belga/sps)