Kwart Vlaamse vacatures vraagt kennis van het Frans

THINKSTOCK
Bij 24 procent van de vacatures in Vlaanderen moet de sollicitant Frans kennen. Kennis van het Engels is een vereiste bij 18 procent van de Vlaamse vacatures. Dat is zowel voor het Frans als voor het Engels significant meer dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Vera Celis (N-VA) opvroeg bij minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). "Een vreemde taal beheersen, is steeds meer een troef op de arbeidsmarkt", stelt Celis.

Bedrijven vragen steeds meer dat hun toekomstige werknemers een vreemde taal kennen. Vooral de vraag naar kennis van het Frans en het Engels zit in de lift. Terwijl bedrijven in 2010 nog voor 13,6 procent van het aantal vacatures de kennis van het Frans vroegen, was dat in 2015 al 24,1 procent. Ook voor Engels is er een duidelijke stijging: van 7,8 procent van het aantal vacatures in 2010 naar 18,1 procent in 2015. In absolute getallen is de vraag naar een kennis van het Duits (2 procent), Spaans (0,3 procent) en Italiaans (0,2 procent) weliswaar beperkt, maar ook stijgend.

Merkwaardig is wel dat de kennis van vreemde talen bij de werkzoekenden onveranderd gebleven is. Zo blijkt uit de cijfers dat - onveranderlijk - 35 procent van de werkzoekenden het Frans goed tot zeer goed kent. 47 procent van de werkzoekende zegt een goede kennis van het Engels te hebben en 7 procent heeft een goede kennis van het Duits. 4 procent van de werkzoekenden beheerst de drie genoemde talen.

Ondanks die stijging van de vraag bestaat er volgens minister Muyters op de arbeidsmarkt geen tekort aan medewerkers met een kennis van een vreemde taal. Maar Vera Celis wijst erop dat een goede kennis van een vreemde taal werkzoekenden een sterk voordeel biedt op de arbeidsmarkt. Daarom is het voor haar belangrijk dat zoveel mogelijk opleidingskanalen (onderwijs, VDAB, SYNTRA, private opleidingsaanbieders, ...) taalonderricht aanbieden.