Ga naar de mobiele website
^ Top

KU Leuven start met optie islamitische theologie vanaf 2014-2015

Studenten van de KU Leuven tijdens een gastlezing van Stephen Hawking.
BELGA Studenten van de KU Leuven tijdens een gastlezing van Stephen Hawking.
Een echte Vlaamse imamopleiding komt er niet, maar de KU Leuven start in 2014 wel met een 'optie islamitische theologie en godsdienstwetenschappen'. De optie past binnen de masteropleiding Wereldgodsdiensten, de Interreligieuze Dialoog en de Religiestudie (WIDR). Volgens Vlaams onderwijsminister Pascal Smet is de opleiding een belangrijke stap in het vormen van een "academisch kader voor de islam". Naast de opleiding worden er ook maatregelen genomen om de imams in Vlaanderen verder te professionaliseren.

Uit onderzoek blijkt dat gezagsdragers in de moslimgemeenschap (zoals imams) in ons land vaak weinig vertrouwd zijn met de taal en cultuur. Imams worden vaak "geïmporteerd" vanuit het buitenland en kennen soms weinig of geen Nederlands. Daardoor sluiten ze niet altijd goed aan bij de leefwereld van de jongere generatie Europese moslims. Er wordt dan ook al een tijd nagedacht over betere opleidingen voor imams in Vlaanderen.

Een echte Vlaamse imamopleiding komt er niet. Dat kan ook wettelijk niet. Wettelijk gezien hebben in ons land enkel de geloofsgemeenschappen de bevoegdheid om opleidingen tot religieuze voorgangers te organiseren.

Islamconsulent
Wel komt er dus aan de KU Leuven een "optie islamitische theologie en godsdienstwetenschappen". De opleiding - die zal worden uitgewerkt in samenwerking met andere universiteiten - is bedoeld voor wie al over een academisch bachelordiploma beschikt en voor wie bijvoorbeeld de rol van islamconsulent of aalmoezenier wil opnemen. Ook imams zelf kunnen de opleiding perfect volgen, al moeten ze wel over een academische bachelordiploma beschikken.

Vlaams minister Smet noemt de opleiding "een belangrijke en noodzakelijke etappe in de professionalisering van het islamitisch kader dat in Vlaanderen is opgeleid en onze samenleving kent".

Professionalisering Imams
Er komen ook maatregelen om de imams in Vlaanderen verder te helpen professionaliseren. In overleg met minister van Inburgering Geert Bourgeois is beslist om vanaf februari 2014 nieuwe opleidingen Nederlands als tweede taal te voorzien "die beter aansluiten bij de specifieke behoeftes van imams". Binnen de inburgeringstrajecten zal er ook meer maatwerk mogelijk gemaakt worden voor imams.

 
Dit is een belangrijke en noodzakelijke stap in de professionalisering van het islamitisch kader dat in Vlaanderen is opgeleid en onze samenleving kent
Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet


Heb je even?

Sluiten

Wij zijn erg benieuwd naar je eerste indruk van de nieuwe HLN website. Heb je een minuutje tijd om enkele vragen te beantwoorden?

Meld een bug