Hogescholen geven gezakte studenten allerlaatste kans

BELGA
Bijna 1.300 studenten hadden vorig jaar geen leerkrediet meer. Normaal gezien moeten ze stoppen, maar de hogescholen werpen hen een reddingsboei toe, zo schrijft de krant De Standaard vandaag.

Het systeem van het leerkrediet werd in 2008 ingevoerd om paal en perk te stellen aan het langdurig en vruchteloos studeren. Een aantal jaren later wordt duidelijk hoeveel studenten hun krediet uitgeput hebben. 1.293 studenten hadden vorig jaar geen leerkrediet meer.

Toch hoeft het niet het einde van de rit te zijn. Voor mensen die enkele jaren verkwanseld hebben aan de universiteit, doen de hogescholen de deur niet helemaal dicht. "Als wij in hen genoeg potentieel zien, willen wij hen nog een kans geven", zegt Toon Martens, algemeen directeur van de KH Leuven/KH Limburg en voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad (Vlhora).

Financiële gevolgen
De hogescholen moeten daarvoor een financiële inspanning doen, want studenten zonder leerkrediet krijgen geen financiering meer van de overheid. "We betalen hen door een interne verschuiving van onze middelen. Daarom pleiten we voor een bijsturing van het systeem van het leerkrediet. Bij een nieuwe start zou je 60 punten moeten terugkrijgen." Het aanvankelijke leerkrediet bedraagt vandaag 140 punten. Een jaar staat gelijk met 60 studiepunten.

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) heeft een werkgroep opdracht gegeven om dit academiejaar een voorstel uit te werken voor een eenvoudiger systeem.

Niet doeltreffend
De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) wil de discussie over het concept van het leerkrediet op gang trekken. De koepelorganisatie van studentenraden van de Vlaamse hogescholen en universiteiten is van mening dat het leerkrediet niét de manier is om studenten hun eigen verantwoordelijkheid te laten nemen.

"De VVS is altijd tegen het leerkrediet op zich geweest", zegt Astrid Van Laere, bestuurder onderwijs bij de VVS. Het leerkrediet, een bijvulbare voorraad studiepunten, moet studenten stimuleren om sneller de juiste studiekeuze te maken. Het systeem schiet echter zijn doel voorbij, vindt de VVS. "Veel studenten zijn nog steeds niet voldoende op de hoogte van de werking van het leerkrediet en zien te laat de mogelijke gevolgen. Pas na het eerste jaar krijgen ze een waarschuwing", aldus Astrid Van Laere. Wie niet slaagt, verliest studiepunten, zodat na verloop van tijd het "rugzakje" met studiepunten op raakt.

Oriëntatie
Responsabilisering gebeurt volgens de VVS beter aan de hand van studievoortgangsbewaking, door een student zo snel mogelijk te heroriënteren indien dit nodig is, bij voorkeur al tijdens het eerste jaar. "Alles begint bij een beter oriënteringsproces, dat in feite reeds start in de tweede graad van het secundair onderwijs", aldus Van Laere.

VVS heeft het onderwerp intern onderzocht en wil het dit academiejaar op de agenda zetten.

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet
BELGA Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet