HBO5 wordt volwaardig onderdeel hoger onderwijs

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V)
BELGA Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V)
De Vlaamse regering heeft een nieuw kwaliteitskader op punt gesteld dat van het Hoger Beroepsonderwijs (HBO5) een volwaardig onderdeel van het hoger onderwijs moet maken. Dat meldt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

De Vlaamse regering raakte het eind vorig jaar al eens over de hervorming van HBO5. Vanaf academiejaar 2019-2020 moet het een volwaardig onderdeel worden van het hoger onderwijs, ofwel "de derde toegangspoort voor het hoger onderwijs", naast de professionele en academische bachelors. Dat betekent ook dat de studenten uitzicht krijgen op studietoelagen en studentenvoorzieningen.

Daarvoor komt er een nieuw kwaliteitskader. De opleidingen moeten een "toets nieuwe opleiding" doorlopen en worden beoordeeld door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Volgens minister Crevits helpt de hervorming in de democratisering van het hoger onderwijs en "bieden we een krachtig antwoord op een reële vraag naar hooggeschoolde beroepsprofielen".

Ongeveer 14.000 cursisten volgen een HBO5-opleiding aan 29 Centra voor Volwassenenonderwijs. De opleidingen staan in voor de voorbereiding op een beroep en duren ongeveer twee jaar. Vooral de opleidingen handelswetenschappen en bedrijfskunde, sociaal-agogisch werk en industriële wetenschappen en technologie zijn populair.