Gentse universiteit wil volgend academiejaar opnieuw jaarvakken mogelijk maken

Rector Anne De Paepe
BELGA Rector Anne De Paepe
De Gentse universiteit wil vanaf het academiejaar 2015-2016 opnieuw jaarvakken mogelijk maken om de verlengde studieduur in te perken. Dat meldt het Gentse studentenblad Schamper en het bericht wordt bevestigd door het kabinet van rector Anne De Paepe.

De Universiteit Gent wil met een reeks maatregelen de studieduurverlenging aanpakken. De meest opvallende is het herinvoeren van jaarvakken in het eerste jaar, tien jaar nadat het semestersysteem werd doorgevoerd. "Veel professoren geven aan dat ze door de invoering van het semestersysteem sommige vakken artificieel moesten opdelen. De faculteiten krijgen nu de mogelijkheid om logische onderdelen weer samen te voegen tot een geheel", zegt rector Anne De Paepe aan Schamper.

"De maatregelen komen er in samenspraak met alle geledingen van UGent", zegt Tom Dekeyzer van het kabinet van de rector. "Een werkgroep zal ze deze maand op de onderwijsraad brengen, en in maart kan het voor de raad van bestuur komen voor goedkeuring. We willen bepaalde maatregelen, zoals de jaarvakken, al laten ingaan voor het academiejaar 2015-2016. We willen de mogelijkheid aanbieden, maar we gaan geen revolutie prediken. Het volledige semestersysteem komt niet op de schop."

De Universiteit Gent wil met de jaarvakken de werklast spreiden. "De bedoeling is dat er tijdens het jaar tussentijdse deelexamens komen die de student informeren in welke mate hij of zij de materie onder de knie heeft." Het jaarsysteem zou ingevoerd kunnen worden "voor een relatief beperkt aantal vakken", zegt Tom Dekeyzer. 

De UGent wil ook komaf maken met het meenemen van eerstejaarsvakken in de master. "Naast de deliberatie op het einde van het eerste jaar zullen we ook delibereren op het einde van de bacheloropleiding. Van elke student zal zijn of haar globaal traject bekeken worden. Als daar één aberratie in zit, dan moeten we nagaan of het niet slagen voor dat vak wel een grote belemmering zal vormen voor het vervolg van de studies of op de latere professionele activiteit van de student. Het is vaak een kwestie van psychologische barrières en niet zozeer van competenties", zegt de rector in het studentblad.