Geen vrijheid van onderwijs meer? Onderwijsnetten wijzen voorstel resoluut af

Directeur-generaal van het katholieke onderwijsnet Lieven Boeve: "Problemen oplossen binnen het eigen net."
BELGA Directeur-generaal van het katholieke onderwijsnet Lieven Boeve: "Problemen oplossen binnen het eigen net."
De onderwijsnetten in Vlaanderen zien geen heil in het voorstel van Jos Van Der Hoeven van de christelijke onderwijsvakbond COC om de vrijheid van onderwijs ter discussie te stellen. "Ik ben het ermee eens dat de middelen efficiënter moeten ingezet worden, maar we willen dat doen binnen het eigen net", zei directeur-generaal van het katholiek onderwijs Lieven Boeve in 'De ochtend' op Radio 1.

Van Der Hoeven, topman van de christelijke onderwijsvakbond, bond gisteren de kat de bel aan. Een klas van drie of vier leerlingen in het middelbaar onderwijs is niet langer te verantwoorden, stelde hij. "De middelen kunnen beter besteed worden. De vakbond pleit voor minimumnormen en een doorgedreven samenwerking tussen de verschillende netten. Van Der Hoeven vindt dat de vrijheid van onderwijs ter discussie moet gesteld worden. Die is grondwettelijk vastgelegd.

Het voorstel kan niet op veel bijval rekenen bij het katholieke onderwijsnet en het gemeenschapsonderwijs GO!. In 'De ochtend' op Radio 1 zei Lieven Boeve dat hij het ermee eens is dat de middelen efficiënter moeten ingezet worden, maar "we moeten ervoor zorgen dat de remedie niet erger is dan de kwaal".

Verdediger van de vrije keuze

Volgens Boeve moet het probleem van de kleine klasjes inderdaad opgelost worden, maar kan dat door het aanbod rationeler in te vullen binnen het katholieke net. De studierichtingen zullen herbekeken worden op basis van een zogenaamde macrodoelmatigheidstudie, waarvan de resultaten nog niet bekend zijn. "75 procent van onze scholen zijn secundaire scholen", aldus Boeve. "Onze dichtheid is groot genoeg om alles op een korte afstand te kunnen aanbieden."

Raymonda Verdyck van het GO! gaf in 'De ochtend' toe dat ze droomt van een onderwijssysteem naar Scandinavisch model, waar slechts één publiek net bestaat. "Ons onderwijslandschap is niet de beste oplossing", stelt ze, "maar onze grondwet is er nu eenmaal en in de huidige situatie zijn we een groot verdediger van de vrije keuze. Ook het GO! wil overal in Vlaanderen dus een minimumaanbod garanderen om ervoor te zorgen dat die vrije keuze kan worden ingevuld."