Franstalig onderwijs plant 2.300 nieuwe plaatsen in Brussel

UNKNOWN
Het Franstalig katholiek onderwijs wil binnen twee tot drie jaar 2.300 nieuwe plaatsen creëren in de Brusselse scholen die het onder zijn hoede heeft. De koepel schat dat er tegen 2020 in heel Brussel 20.000 extra plaatsen zullen nodig zijn om de bevolkingsaangroei te kunnen slikken.

Van de 2.310 nieuwe plaatsen zijn er 1.530 voorzien voor het basisonderwijs en 780 voor de middelbare scholen. De Franstalige katholieke koepel mikt daarbij vooral op het uitbreiden van bestaande gebouwen. Zo verduidelijkte topman Etienne Michel op een persconferentie. In dezelfde periode zullen in de Waalse katholieke scholen trouwens nog eens 3.160 nieuwe plaatsen bijkomen.

Even dreigden nog problemen met de financiering. Vanwege de financiële crisis waren de banken niet langer bereid de afspraak te volgen waarbij de inrichtende machten geld kunnen lenen aan 1,25 procent, door de Franse gemeenschap aangevuld tot een referentievoet van 2,45 procent. Via een alternatieve regeling is evenwel verzekerd dat de scholen aan 1,25 procent kunnen blijven lenen.