Ga naar de mobiele website
^ Top

Franse gemeenschap mag religieuze tekens bij leerkrachten verbieden

De Franse gemeenschap mag de leerkrachten van haar eigen scholennet verbieden om religieuze, politieke of filosofische tekens te dragen. Dat blijkt uit een advies dat de Raad van State gaf over een voorstel van decreet dat momenteel in het parlement voorligt.
Het gaat om een MR-voorstel dat parlementsvoorzitter Jean-Charles Luperto (PS) aan de Raad van State heeft voorgelegd.
 
In een advies van veertig pagina's benadrukt de Raad het recht op godsdienstvrijheid, maar herinnert hij ook aan het fundamentele principe van de neutraliteit van de openbare diensten in België. Bovendien is de Raad van oordeel dat het voorstel in lijn ligt met de decreten van de Franse gemeenschap die het onderwijzend personeel verbieden uiting te geven aan hun politieke, filosofische en religieuze overtuigingen.
 
"De verplichting voor de gemeenschap om neutraal onderwijs te organiseren en de neutraliteit van de openbare diensten te garanderen, hebben uiteraard een impact op de houding die men kan vragen van de onderwijzers in de publieke sector. Als gezagshouders op school mag men van hen verwachten dat ze hun gedrag en hun houding in lijn brengen met het neutrale onderwijs waarvan ze deel uitmaken", luidt het in het advies.
 
De Raad van State verduidelijkt wel nog dat het voorstel niet op toepassing kan zijn op godsdienstleerkrachten. (belga/sps)Meld een bug