Experts willen af van huidig systeem van 'vrijstelling van leerplicht'

thinkstock
Kinderen met intensieve zorgnoden worden te snel vrijgesteld van de leerplicht. Zij zouden beter een onderwijsaanbod op maat krijgen dat gebaseerd is op een geïntegreerd onderwijs- en zorgplan. Om dat mogelijk te maken moet de regelgeving in onderwijs en welzijn bijgestuurd worden en moet er ook overal in Vlaanderen voldoende aanbod zijn in onderwijs en welzijn. Dat zegt een commissie van experts.

In Vlaanderen bestaat er een leerplicht voor alle kinderen van 6 tot 18 jaar, maar elk schooljaar zijn er zo'n 500 kinderen en jongeren die een vrijstelling van de leerplicht krijgen omdat zij "in de onmogelijkheid verkeren om onderwijs te volgen". Het gaat vooral om kinderen en jongeren met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) en in mindere mate ook om kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen (GES). Het is de onderwijsinspectie die daarover beslist.

Een commissie van academici en experts nam de regeling onder de loep en stelt nu voor om het bestaande systeem af te voeren. Zo zijn er volgens de experts "geen wetenschappelijke argumenten om aan te nemen dat een bepaalde groep van kinderen niet zou kunnen leren en ontwikkelen". Veel kinderen die nu een vrijstelling krijgen, zouden baat hebben bij een "complementair en geïntegreerd onderwijs- en hulpaanbod".

Dat is meteen ook het alternatieve voorstel van de experts: creëer voor die kinderen met zeer intensieve zorg- en ondersteunigsnoden een onderwijsaanbod op maat. Bedoeling is dat er voor elk van die kinderen een geïntegreerd onderwijs- en zorgplan wordt opgesteld. "De vraag wordt: 'wat heeft dit kind nodig, en op welke wijze kan er voor dit kind een haalbaar onderwijs- en hulpaanbod gerealiseerd wordendat tegemoet komt aan zijn noden en capaciteiten?'", zo staat in het rapport.

Zo'n systeem kan niet van de ene dag op de andere ingevoerd worden, beseffen ook de experts. Zo moet de regelgeving in zowel onderwijs als welzijn aangepast worden. Bovendien moet er ook overal voldoende aanbod zijn in onderwijs en welzijn. "Dat is op dit moment manifest niet het geval", klinkt het. Toch willen de experts dat er zo snel mogelijk gestart wordt.