Duizenden leerlingen geweigerd op school

photo_news
Duizenden leerlingen hebben dit schooljaar te horen gekregen dat er geen plaats voor hen was op school. Voor het gemeenschapsonderwijs alleen al gaat het om 3.696 kinderen, een stijging van 35 procent tegenover het jaar voordien. Het katholieke onderwijs zegt dat het met 'gelijkaardige problemen' kampt. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

Door de groei van de bevolking zijn er meer kinderen die een school zoeken, maar het aantal beschikbare klassen is de afgelopen jaren niet even snel mee gegroeid. "Het gevolg is dat ouders steeds verder moeten zoeken naar een plaatsje", zegt Raymonda Verdyck van het GO!. "Vroeger was dat alleen een probleem in de grootsteden als ­Antwerpen en Gent, nu verspreidt het zich naar de rest van Vlaanderen."

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vindt dat de toegekende capaciteitsmiddelen nog onvoldoende snel in bijkomende plaatsen resulteren. Ze vindt het daarnaast belangrijk ook in de toekomst een goed zicht te krijgen op de noden. Binnen enkele weken wordt de capaciteitsmonitor verwacht. Die zal extra informatie geven over hoeveel plaatsen nodig zijn, in eerste instantie voor de steden waar een tekort dreigt.

Crevits herinnert eraan dat de Vlaamse regering de voorbije vijf jaar (2010-2014) elk jaar bijkomende middelen heeft geïnvesteerd in capaciteitsuitbreiding. Het gaat om ruim 220 miljoen, naast de andere reguliere investeringen in schoolinfrastructuur. In 2015 gaat het om 36 miljoen euro in een eerste fase, goed voor ruim 7.300 bijkomende plaatsen. "Vlaanderen zal verder investeren in scholenbouw", aldus Crevits.

De CD&V-minister herhaalt dat de toegekende middelen niet snel genoeg tot extra stoeltjes leiden. "Van de toegekende capaciteitsmiddelen zien we dat bijna 1 op 2 (circa 44 procent) van de capaciteitsmiddelen nog niet tot extra stoeltjes heeft geleid. We stellen wel vast dat de realisatie van deze capaciteitsprojecten te lang op zich laten wachten. Wij volgen dat nu veel strikter op dan vroeger het geval was. De lokale besturen en taskforces capaciteit worden ondersteund om snel werk te maken van de uitbreidingsprojecten", luidt het.

Hoort uw kind bij de ongelukkigen? En hoe ver moet zoon of dochter nu dagelijks trekken om tóch naar school te kunnen? Stuur onze redactie een mail, en vergeet ook uw gsm-nummer niet te vermelden: redactie@hln.be

Oppositie vraagt meer middelen voor schoolinfrastructuur

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits moet dringend meer budgetten vrijmaken om kinderen plaats te geven op scholen. Dat zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) in een reactie op het bericht dat scholen dit jaar duizenden leerlingen hebben moeten weigeren wegens plaatsgebrek. Haar sp.a-collega Caroline Gennez ziet verschillende gemiste kansen in de conceptnota van de minister.

Meuleman voert aan dat het plaatsgebrek er niet meer alleen in de steden is, maar zich ook uitbreidt naar meer landelijke scholen. "De groei die er nu is, was aangekondigd in alle prognoses, maar toch zijn de schoolgebouwen er niet op voorzien. Dit is een blamage voor de Vlaamse regering", luidt het. Gennez voert aan dat de minister de komende jaren "heel wat lintjes zal kunnen gaan doorknippen" nadat de vorige regering (met sp.a) elk jaar extra budgetten uittrok voor onderwijsinfrastructuur. "Maar dat ontslaat haar niet van de taak om te blijven investeren in voldoende plaatsen op school."

Haar collega in de oppositie Caroline Gennez merkt op dat de 36 miljoen euro oorspronkelijk deel uitmaakte van een groter bedrag van 50 miljoen euro dat zou worden ingezet op plaatsen waar er een capaciteitsprobleem is of dreigt. Daarvan werd volgens de sp.a-ster dan 15 miljoen euro naar de pot voor reguliere scholenbouw afgeleid. Gennez wijst er op dat de investeringen in onderwijsinfrastructuur dit jaar op 272 miljoen euro uitkomen, ten opzichte van meer dan 300 miljoen euro vorig jaar. "Dit is geen proactieve en toekomstgerichte beleidskeuze, die bovendien ingaat tegen het regeerakkoord", aldus Gennez.

De Vlaamse socialiste ziet nog een reeks "gemiste kansen" in de plannen van de minister. Zo wijst ze op het concept "Scholen van Morgen", de publiek-private samenwerking waardoor via een DBFM-formule 200 schoolgebouwen worden gebouwd of grondig vernieuwd. Gennez betreurt dat ze geen enkele aanzet ziet om die formule voort te zetten. Dat geldt volgens haar ook voor een pilootproject rond passiefscholen of rond de lokale task forces, die op lokaal niveau de capaciteitsproblemen kunnen monitoren en dus proactief op toekomstige noden kunnen inspelen.
Reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels