Crevits wil zwak scorende studenten al na eerste semester aanpakken

PHOTO_NEWS
Slechtscorende eerstejaarsstudenten moeten sneller aangepakt worden, vindt Minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V). Daarom wil ze in de toekomst al na het eerste semester dwingende maatregelen invoeren. "We willen studenten zo snel mogelijk toegang geven tot een traject dat hen ligt", zo zegt ze.

Met de uitspraken steunt Crevits het advies van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR). Die onderwijsraad maakte de regering recent een aantal voorstellen over om de lage slaagcijfers in het hoger onderwijs aan te pakken. Een van de belangrijkste voorstellen daarbij was een snellere opvolging van de studieresultaten, gekoppeld aan een betere begeleiding en een heroriëntering.

In die maatregel blijkt nu dus ook minister van Onderwijs Crevits iets te zien. "Zowel de studenten zelf als de samenleving hebben er alle baat bij dat ze zo snel mogelijk een traject te vinden dat hen ligt", zo klinkt het. "Hoe langer een student erover doet om zijn diploma te halen, hoe meer dat kost aan hemzelf, zijn ouders, en ook aan de maatschappij."

Concreet wil Crevits hogescholen en universiteiten toelaten om zwak scorende studenten te kunnen verplichten om in het vervolg een maximum aantal studiepunten te halen, bijles te volgen of een nieuwe studiemethode aan te leren. "Op die manier wordt de studenten hulp geboden en zijn ze ook meteen gewaarschuwd", zo zegt VLOR.