Crevits: "Stop met Scud-raketten afvuren op hervorming secundair onderwijs"

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits tijdens de parlementaire zitting vandaag.
BELGA Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits tijdens de parlementaire zitting vandaag.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is het beu dat de zoektocht naar een akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs wordt bemoeilijkt omdat sommigen "Scud-rakketen" blijven afvuren in het onderwijsdossier. Dat heeft ze vandaag in het Vlaams Parlement gezegd in antwoord op een vraag van sp.a-parlementslid Caroline Gennez.

Heeft de hervorming van het secundair onderwijs in Vlaanderen nog wel kans op slagen nu, na eerdere kritiek van Open Vld, ook N-VA "Scud-raketten" afvuurt? Dat was de vraag van Caroline Gennez aan minister Crevits. Gennez verwees naar de kritiek van N-VA-voorzitter Bart De Wever van afgelopen week. Met die kritiek "trekt N-VA zijn handtekening terug", aldus Gennez.

Stappen gezet
Volgens minister Crevits zijn er al heel wat stappen gezet, gaande van het M-decreet tot de screening van de studierichtingen. Er ligt ook al een ontwerp voor de veelbesproken matrix (voor de ordening van de studierichtingen in de tweede en derde graad van het secundair, red.) klaar. Het blijft ook haar intentie om de modernisering van het secundair tot een goed einde te brengen.

Verankerd in regeerakkoord
Toch is Crevits duidelijk niet opgezet met de kritiek. "Het is bijzonder spijtig als er van alle kanten, terwijl we ernstig aan het onderhandelen zijn, Scud-rakketten worden afgevuurd met als enige bedoeling de onrust in ons onderwijs te vergroten", klonk het. Crevits voegde er aan toe dat "noch de voorzitter van Open Vld, noch van N-VA in de Vlaamse regering zitten" en dat de hervorming is verankerd in het regeerakkoord.

In de clinch met Rutten
Net als eerder in februari volgde een wat bitse confrontatie tussen Crevits en Open Vld-voorzitter Rutten. Zo zal het volgens Rutten het parlement zijn dat als wetgevende macht beslist over het onderwijsdecreet "en niet alleen de Vlaamse regering". En hoewel Open Vld bereid is "constructief mee te werken aan een ambitieuze onderwijshervorming" gaf de Open Vld-voorzitter nog een duidelijke waarschuwing mee: "U zal toch ook moeten vaststellen dat het niet zal lukken met het ontkennen dat de tegenstellingen in deze misschien groter zijn dan gedacht".

Crevits antwoordde: "Het verrast mij wat dat u zegt dat de zaken hier gestemd worden. Er is ook een vertrouwensstemming voor het regeerakkoord en de regering geweest. Behoudens mocht u ziek geweest zijn, hebt u toch ook op het groene knopje gedrukt".