Burn-out, stress en depressie houden steeds meer oudere leerkrachten thuis

PHOTO_NEWS
Burn-out, stress en depressie zijn met een straatlengte voorsprong de belangrijkste redenen voor de afwezigheid van leerkrachten. Vooral oudere leerkrachten worden getroffen door mentale problemen, schrijven de kranten van Mediahuis.

De leerkrachten waren in 2013 gemiddeld 14,5 dagen ziek, samen goed voor een totaal van 2.443.285 dagen. Dat is een lichte stijging tegenover het jaar voordien en het hoogste aantal sinds 2009. Dat blijkt uit het meest recente jaarrapport Ziekteverzuim van het Vlaamse Onderwijspersoneel.

Wat opvalt: bij oudere leerkrachten neemt het belang van die mentale klachten toe. In de leeftijdscategorie 56 tot 65 jaar nemen zogenaamde "psychische aandoeningen" bijna de helft (46 procent) van alle ziektedagen in.

Minister van Onderwijs Crevits zegt dat het rapport een belangrijke basis vormt voor de loopbaanbesprekingen in het onderwijs. "We moeten aandacht hebben voor de taakbelasting van leerkrachten en hoe we stress, depressie en burn-out kunnen vermijden", zegt ze. "We moeten ervoor zorgen dat de job werkbaar is en blijft, zeker voor oudere leerkrachten. Met de sociale partners moeten we op zoek gaan naar formules die langer werken mogelijk maken."

COC: "Extra taken zijn er vaak te veel aan"

Oudere leerkrachten geven vaak aan dat ze heel graag met leerlingen werken, maar dat alle bijkomende taken te veel worden. Dat zegt Jos Van Der Hoeven van de onderwijsvakbond COC. De Vlaamse overheid moet de middelen voorzien die de scholen effectief nodig hebben voor die bijkomende taken zoals leerlingenbegeleiding, klinkt het.

Van Der Hoeven hoort dikwijls dat oudere leerkrachten snakken naar het einde van hun loopbaan. "De reden? Ze zeggen vaak dat ze heel graag met leerlingen werken, maar verlost willen worden van al de rest: 'Ik geef graag les, maar laat mij de job doen waarvoor ik gekozen heb'". De vele vergaderingen, paperassen, opvolging op de elektronische platformen ('smart school'), en dies meer worden daarbij aangehaald. "Dit maakt dat de werkdruk voor die mensen te hoog is."

De vakbondsman van de Christelijke Onderwijscentrale, de grootste onderwijsvakbond, merkt op dat de Vlaamse regering opnieuw de kerntaken van de leraar centraal wil stellen. Maar in dat verband denkt hij aan die bewuste omkaderende taken. Leraren worden daarvoor nu immers enkele uren 'lesvrij' gemaakt. Dat betekent minder uren voor het lesgeven zelf, "en dus moet je de klassen groter maken en stijgt dus de werkdruk".

"Als je meer taken geeft aan de scholen, dan ook middelen. Sinds de jaren 80 bespaart de overheid op het lesurenpakket, en in 2015 moet verder bespaard worden. De overheid moet geven aan de scholen waar ze recht op hebben en voorzien in omkadering, zodat ze de lesuren niet moet gebruiken voor omkadering."

DIVO, de belangenvereniging van de directies van het vrij onderwijs, vraagt naar aanleiding van het rapport in een persbericht enkele "dringende maatregelen" om de job van directeur opnieuw aantrekkelijk te maken. Het gaat onder meer om meer bijkomende middelen per bijkomende opdracht en de erkenning van de lokale autonomie en het beleidsvoerend vermogen van de scholen.

Ook het Christelijke Onderwijzersverbond (COV), dat zich richt tot de leraren in de lagere school, vraagt meer aandacht voor de directie, meer bepaald in het basisonderwijs. Die zijn "zwaar overbelast", met de nefaste gevolgen vandien, aldus de vakbond. Marianne Coopman van COV vraagt in een persbericht meer tijd en ruimte voor hun rol als coach. "Directeurs hebben dringend meer tijd en ruimte nodig voor hun belangrijkste opdracht: het pedagogisch beleid van de basisschool." Directeurs moeten de ruimte, vorming en middelen krijgen om een volwaardig leiderschap mogelijk te maken, klinkt het.