Belgische 15-jarige heeft dubbel zoveel kans op hoger diploma dan klasgenoot met andere nationaliteit

De meeste kans op een diploma hoger onderwijs maken meisjes die als Belg werden geboren, van wie de ouders hogere studies hebben afgewerkt én getrouwd zijn.
PHOTO_NEWS De meeste kans op een diploma hoger onderwijs maken meisjes die als Belg werden geboren, van wie de ouders hogere studies hebben afgewerkt én getrouwd zijn.
Een als Belg geboren leerling van vijftien jaar heeft ongeveer dubbel zoveel kans om een hoger diploma te behalen dan zijn klasgenoot met een andere nationaliteit bij de geboorte. Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie.

De Algemene Directie Statistiek vertrok van de gegevens van bijna 350.000 jongeren van 15 tot 17 jaar die verzameld werden tijdens de volkstelling van 2001. Ze vergeleek die met de gegevens van diezelfde jongeren bij de volkstelling van 2011, toen ze dus 25 tot 27 jaar waren. De bedoeling was na te gaan in hoeverre er een verband is tussen bepaalde socio-economische ongelijkheden en het behalen van een diploma hoger onderwijs.

1 op 2 vrouwen, 1 op 3 mannen
De onderzoekers stelden eerst en vooral vast dat de helft van de vrouwen een diploma van het hoger onderwijs had behaald, terwijl dat maar het geval was bij een derde van de mannen. Daarnaast speelden er ook grote regionale verschillen: jongeren uit het Brusselse hebben beduidend minder kans op een hoger diploma dan jongeren uit andere provincies.

Studieniveau van ouders
Uit het onderzoek bleek verder dat een als Belg geboren leerling ongeveer twee keer vaker een diploma hoger onderwijs behaalde dan zijn medestudent die niet als Belg was geboren. Ook het studieniveau van de ouders was een belangrijke factor. Jongeren met een ouder met een diploma hoger onderwijs hadden wel vier keer meer kans op een diploma hoger onderwijs van het lange type (zoals een academische bachelor of master) dan andere jongeren.

Soort gezin
Ten slotte speelde ook het soort gezin mee waarin jongeren opgroeiden. Jongeren uit een gezin met een getrouwd koppel haalden bijna twee keer zo vaak een diploma hoger onderwijs dan hun leeftijdsgenoten uit een eenoudergezin of een gezin met een ongetrouwd koppel.