Basisgeletterdheid in eindtermen voor leerlingen eerste graad secundair

thinkstock
Voor het eerst komen er eindtermen rond basisgeletterdheid voor leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs. Dat zijn minimumvereisten voor basiscompetenties, zoals wiskundige en digitale geletterdheid en Nederlands. Deze moeten ervoor zorgen dat jongeren volwaardig kunnen meedraaien in de samenleving.

Minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) stelde vandaag samen met minister-president Geert Bourgeois en de viceministers-presidenten Liesbeth Homans (N-VA) en Bart Tommelein (Open Vld) het akkoord voor dat de meerderheidspartijen vonden over de contouren van de nieuwe eindtermen, die bepalen wat leerlingen op school moeten leren. Voor het eerst in twintig jaar worden die nu aangepast. Omdat de maatschappij snel verandert, zullen ze nu elke drie jaar worden geëvalueerd.

Minister Crevits wil de eindtermen sober en helder houden. De eindtermen zullen vertrekken vanuit zestien "sleutelcompetenties", met naast de klassieke vaardigheden voortaan ook zaken als "burgerschap" en "financiële geletterdheid". Elke leerling, ongeacht de richting, zal die vaardigheden aangereikt moeten krijgen. Het onderscheid tussen vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen valt weg. Het staat de onderwijsverstrekkers vrij om te bepalen binnen welke vakken ze welke eindtermen realiseren.

Eindtermen zijn doelstellingen voor een leerlingenpopulatie, niet noodzakelijk elke leerling moet alle eindtermen behalen. Dat wordt wel anders voor de nieuwe eindtermen basisgeletterdheid voor de tweede graad. "Elke jongere moet erover", zegt Crevits. Die eindtermen komen er na het PISA-rapport waaruit blijkt dat bijna één op de vijf 15-jarigen in Vlaanderen het basisniveau voor leesvaardigheid, wiskunde en wetenschappen niet haalt.

Eindtermen voor levensbeschouwelijke vakken komen er niet, omdat dit strijdig zou zijn met de grondwettelijke vrijheid van onderwijs. Directies kunnen wel ingrijpen indien ze vermoeden dat andere grondwettelijke vrijheden tijdens die lessen in het gedrang komen. Ze kunnen lessen bijwonen en indien nodig de inspectie verwittigen.

Commissies met onderwijsverstrekkers, leraars en experts moeten nu de concrete eindtermen uitwerken. De onderwijsverstrekkers moeten er daarna mee aan de slag voor de uitwerking van hun leerplannen. Crevits vraagt dat ook die sober en helder worden gehouden, zodat de leraars voldoende vrijheid krijgen.

Modernisering secundair onderwijs

Morgen ligt ook een uitvoeringsbesluit op de tafel van de Vlaamse regering over de modernisering van het secundair onderwijs. Dat moet scholen, ouders en leerlingen een duidelijk beeld geven van hoe het secundair onderwijs er in de toekomst uitziet. Schoolbesturen en directieteams kunnen op die manier aan de slag om te kijken op welke manier zij hun scholen willen organiseren. Leerlingen en ouders krijgen dan weer een duidelijk zicht op de leertrajecten waarvoor zij straks kunnen kiezen.

De modernisering moet ervoor zorgen dat de leerlingen aan het einde van de eerste graad bewuster dan vandaag keuzes kunnen maken over hun verdere traject. Daarom komt er differentiatie en remediëring en wordt het aandeel algemene vorming versterkt, vooral in de B-stroom. Zittenblijven in het eerste jaar zal enkel nog hoogst uitzonderlijk kunnen, als ouders daar zelf gemotiveerd om vragen.

Crevits: "Wachten kon echt niet meer"

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zegt dat de knopen rond de eindtermen doorgehakt moesten worden. "Anders dreigden we in sluipende niet-besluitvorming terecht te komen." Crevits vraagt uitdrukkelijk dat de oppositiepartijen sp.a en Groen hun mening over het meerderheidsakkoord herzien. Er staan immers heel wat zaken in die ook door de oppositiepartijen werden gesteund.

De onderwijsexperten van de verschillende partijen in het Vlaams Parlement onderhandelen al maanden over een nieuw kader voor de eindtermen. Bedoeling was om een zo breed mogelijk gedragen tekst te hebben. Donderdag raakte bekend dat de meerderheid het eens is geraakt over een tekst. Sp.a en Groen blaast minister Crevits daarmee het overleg eenzijdig op. Beide oppositiepartijen vinden de tekst ook onvoldoende.

"Het is mijn uitdrukkelijke vraag aan hen om daar nog eens naar te kijken", zegt Crevits. Volgens haar staan er heel wat zaken in die door elke partij zijn gevraagd, zoals de eindtermen rond burgerschap. "Drie weken wachten kon echter niet meer", zegt de minister. Zij moet zo snel mogelijk de commissies kunnen samenstellen die de concrete eindtermen moeten uitwerken.

Over de timing voor de invoering van de nieuwe eindtermen of de onderwijshervorming doet Crevits geen uitspraken. Vrijdag praat ze met de onderwijsverstrekkers. Minister-president Geert Bourgeois sprak in zijn septemberverklaring over 1 september 2018. De onderwijsverstrekkers en de coalitiepartijen N-VA en Open Vld pleitten intussen al voor een jaar uitstel. Minister Crevits benadrukt dat ze in elk geval "geen chaos" wil creëren in het onderwijslandschap.