Anti Dierproeven Coalitie dient klacht in tegen proeven met apen aan KUL

De Anti Dierproeven Coalitie (ADC) zal een klacht indienen tegen de K.U.Leuven, omdat de universiteit apen gebruikt voor wetenschappelijke proeven. De klacht zal symbolisch op 21 september ingediend worden, de dag waarop aan de K.U.Leuven het nieuwe academiejaar van start gaat. De dierenrechtenorganisatie zal in de marge van de opening opnieuw actie voeren voor het stopzetten van de apenexperimenten.

Voldoende alternatieven
"Onze wetenschappelijke adviseurs hebben die experimenten onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat er voor die experimenten op apen voldoende alternatieven bestaan. De Belgische wetgeving stelt heel duidelijk dat dierproeven niet kunnen, als er voor de experimenten alternatieven bestaan", aldus Danny Flies, de ADC-woordvoerder.
 
Ook andere dierenrechtenorganisaties, zoals "Animaux en Peril" en "Apma", onderschrijven de klacht.

Inzicht in complex systeem van hersenen
De KUL-onderzoekers voeren met instemming van de ethische commissie van de universiteit al een tiental jaren experimenten uit op apen. In het voorjaar lieten vijf Leuvense onderzoekers in een opiniestuk weten dat het gebruik van apen bij de proeven noodzakelijk is om inzicht te verwerven in een complex systeem als de menselijke hersenen en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen tegen hersenaandoeningen. Er zijn volgens hen geen alternatieven voor het gebruik van apen bij dergelijke studies, omdat celculturen en computermodellen tekortschieten. (belga/ka)