Administratie wil 400.000 euro aan leerkrachtlonen terugvorderen

THINKSTOCK
De Vlaamse onderwijsadministratie maakt zich op om in totaal 400.000 euro aan lonen terug te vorderen bij 188 leerkrachten. De terugvordering heeft te maken met een uitbetalingsvergissing. De Vlaamse ombudsman Bart Weekers roept de Vlaamse overheid op de terugvordering te annuleren en het bedrag zelf op zich te nemen. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet bekijkt of kan ingegaan worden op de suggestie van de ombudsman.

Het bericht raakte eerder deze week bekend. Door een uitbetalingsvergissing moet een hele reeks leerkrachten loon terugbetalen. In sommige gevallen gaat het om bedragen van meer dan 20.000 euro.

Alles heeft te maken met het feit dat het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODI) vroeger achterstallige weddes tot tien jaar na datum uitbetaalde. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij foute berekeningen of wanneer een leerkracht foute informatie heeft doorgegeven. Een nieuwe wet, die op 1 januari 2012 van kracht ging, bracht de termijn voor het uitbetalen van achterstallige weddes terug op vijf jaar.

Fout
Nu is gebleken dat een heleboel personeelsleden vorig jaar toch nog achterstallig loon tot tien jaar na datum hebben gekregen. Een fout die AgODI nu probeert recht te zetten door bij alle betrokkenen het geld terug te vorderen.

Eerder was gezegd dat het ging om enkele tientallen tot honderd leerkrachten. Maar uit een overleg tussen de Vlaamse ombudsman en de onderwijsadministratie blijkt dat het gaat om in totaal 188 leerkrachten bij wie voor in totaal 400.000 euro zou worden teruggevorderd.

"Billijkheid betonen"
De Vlaamse ombudsman dringt er bij de Vlaamse overheid overheid op aan "billijkheid te betonen". Concreet suggereert hij aan de Vlaamse decreetgever om de terugvordering van 400.000 euro te annuleren en op te nemen in de lopende bespreking van de begroting voor 2014. "Deze terugvordering is een bijzonder marginaal bedrag in het licht van de totale onderwijsmiddelenbegroting", zo staat te lezen in het advies van de ombudsman.

Vergissing niet bij leerkrachten
Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) dringt er bij onderwijsminister Pascal Smet op aan om de suggestie van de ombudsman te volgen. "Het is de onderwijsadminsitratie die in de fout is gegaan. De fout ligt daar, niet bij de leerkrachten zelf. Bovendien gaat het om niet zo'n groot bedrag. Dan kan perfect binnen de begroting, lijkt me. Het lijkt me alleen maar billijk indien de terugvordering wordt geannuleerd", aldus Meuleman.

Ook CD&V-onderwijsspecialsit Jos De Meyer wil de denkpiste van de ombudsman wel overwegen, maar wil eerst alle gegevens verzamelen. "De fundamentele vraag is of we dit juridisch-technisch correct kunnen regelen en kunnen komen tot een billijke en rechtvaardige oplossing", aldus De Meyer. De CD&V-er heeft in het Vlaams Parlement een vraag ingediend over de kwestie. Die zou op donderdag 12 december behandeld worden.

Smet heeft er ook van gehoord
Minister Smet zelf lijkt alvast oren te hebben naar de suggestie van de ombudsman. "Ik ben recent ingelicht over dit dossier. We staan welwillend tegenover de suggesties en bekijken momenteel of het kan", aldus de sp.a-minister.