Aantal zittenblijvers in Franstalig onderwijs daalt

THINKSTOCK
Het aantal zittenblijvers in het Franstalig onderwijs is op vijf jaar tijd gedaald. Dat blijkt uit vandaag bekendgemaakte cijfers. In het eerste leerjaar moest in 2009 nog 7% van de leerlingen een jaar overdoen, in 2013 was dat maar 5,5% meer. Minister van Leerplichtonderwijs Joëlle Milquet (cdH) wil van betere slaagcijfers een absolute prioriteit maken, maar verzekert dat er geen sprake van kan zijn om het niveau te laten zakken.

In het tweede leerjaar is het aantal zittenblijvers op vijf jaar tijd gedaald van 5% naar 3,5%. Ook in het middelbaar onderwijs neemt het aantal leerlingen dat moet dubbelen de jongste jaren af, al valt het nog af te wachten of dat een blijvende tendens is.

Zittenblijven zorgt in het Franstalig onderwijs voor een meerkost van 400 miljoen euro, op een totale onderwijsbegroting van zeven miljard euro. Minister Milquet wil de werkingsmiddelen van de scholen efficiënter inzetten, om zo extra middelen vrij te maken voor remediëring van leerlingen die moeite hebben om te volgen en voor een betere omkadering van leerkrachten.