Aantal studenten aan Vlaamse hogescholen stijgt met 5,9 procent

Het aantal studenten aan de Vlaamse hogescholen blijft stijgen. Het gaat om 126.892 studenten dit academiejaar en dat is een stijging met 5,89 procent ten opzichte van de 119.838 studenten vorig academiejaar. Dat blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse bevraging van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) die vanavond werden bekendgemaakt.

De VLHORA stelt al drie jaar na elkaar een groei vast van minstens 5 pct per jaar. Vorig jaar bedroeg de stijging nog 6,51 pct. De afgelopen vijf jaar zijn er liefst 24.099 studenten (of 23,4 pct) in de hogescholen bijgekomen.

Het aantal generatiestudenten stijgt mee, met 5,25 pct. Dat wijst volgens de VLHORA op de aantrekkelijkheid van de hogeschoolopleidingen bij deze groep studenten. Net zoals vorig jaar is gemiddeld 26 pct van het totaal aantal studenten (van alle opleidingsjaren) generatiestudent.
 
Kansen stijgen

Deze stijging kan volgens de VLHORA niet worden verklaard vanuit de demografische evolutie. "Er zijn in principe 1,5 pct minder 18-jarigen dan vorig jaar. Meer waarschijnlijk is dat de jongeren beseffen dat een diploma hoger onderwijs in het algemeen en een diploma van een hogeschoolopleiding in het bijzonder de kansen op de arbeidsmarkt sterk doen toenemen", luidt het.
 
Ook het het aantal niet-generatiestudenten groeit, zelfs iets meer dan de generatiestudenten. Alle studiegebieden, behalve Nautische wetenschappen, kennen een groei. De sterkste stijgers zijn de studiegebieden Muziek en podiumkunsten, Gezondheidszorg en Onderwijs. (belga/dea)