Aan de unief wetenschappen studeren? Doe de ijkingsproef

THINKSTOCK
Op 1 juli en 14 september, telkens om 09.30 uur, zijn er opnieuw de ijkingsproeven, voor studenten die aan de universiteit wetenschappen willen gaan studeren. Meer concrete informatie is te vinden op www.ijkingstoets.be. Daar is ook het online-formulier te vinden waarop kandidaat-studenten zich kunnen inschrijven. Deelname aan de ijkingsproef is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden, omdat studenten zo een beter zicht krijgen op hun kansen aan de universiteit.

Wie na het secundair onderwijs naar het universitair wetenschappelijk en technologisch onderwijs wil overstappen, krijgt de kans om een inschatting te maken van zijn/haar voorkennis. De universiteiten organiseren daarvoor ijkingstoetsen. Ze zijn bedoeld voor volgende opleidingen:

- chemie, biologie, biochemie, geologie en geografie

- wiskunde, fysica en informatica

- farmaceutische wetenschappen

- bio-ingenieurswetenschappen

- ingenieurswetenschappen

- ingenieurswetenschappen: architectuur

- (toegepaste) economische wetenschappen

- toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (in de beleidsinformatica)

- handelswetenschappen

Aanrader

Deelname aan de ijkingstoets is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden, omdat de student(e) dankzij het advies een beter zicht krijgt op zijn/haar academisch potentieel én zich beter kan voorbereiden op een goede start aan de universiteit. Bovendien kunnen deelnemers aan de proef later ook deelnemen aan één van de zomercursussen of begeleidingsinitiatieven die in de universiteit waar ze gaan studeren georganiseerd worden.

Men kan aan de toets deelnemen bij één van de Vlaamse universiteiten (Leuven, Gent, Antwerpen, Brussel) zonder dat men nadien verplicht is om in die universiteit in te schrijven. De student(e) kan zowel de universiteit kiezen waar hij/zij de toets wenst te doen, als de opleiding die hij/zij wenst aan te vatten.Video