9 op 10 leerlingen halen eindtermen begrijpend lezen

UNKNOWN

Uit een peiling Nederlands die eind vorig schooljaar bij 3.000 leerlingen werd uitgevoerd, blijkt dat 89 pct van de leerlingen van het zesde leerjaar de eindtermen begrijpend lezen bereiken. Voor de eindtermen luisteren bereikt 87 pct van de leerlingen de eindtermen. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) vandaag bekendgemaakt.

Met de peiling begrijpend lezen en luisteren wil minister Vandenbroucke nagaan of de leerlingen de eindtermen voor Nederlands bereikt worden. Zo'n 3.000 leerlingen uit 105 scholen kregen gedurende één dag lees- en luistertesten. Volgens Vandenbroucke wijst de peiling uit dat de meeste scholen "heel effectief bezig zijn met taalonderwijs".

De verschillen tussen de 105 deelnemende scholen zijn relatief beperkt. Of een kind bijvoorbeeld anderstalig is, graag leest en of er veel boeken gelezen worden, bepaalt wel mee het resultaat van de lees- en luistertoetsen. Zo scoren scholen met veel GOK-leerlingen (leerlingen die aan één of meer gelijkekansenindicatoren voldoen, bv. kinderen uit gezinnen waar de thuistaal niet Nederlands is) gemiddeld lager.

Maar dat ook scholen met een minder begunstigd leerlingenpubliek goede prestaties kunnen neerzetten, bewijst volgens Vandenbroucke de school met de beste gemiddelde school voor luisteren. Dat is namelijk een school met meer dan de helft anderstalige kinderen, veel zittenblijvers en relatief veel leerlingen van laaggeschoolde ouders.

Paralleltoetsen
Scholen die niet deelnamen aan de peilingen kunnen nu ook via zogenaamde "paralleltoetsten" nagaan in welke mate hun leerlingen ook de onderzochte eindtermen beheersen. Die paralleltoetsen zijn vergelijkbaar met de echte peilingtoetsen maar ze worden wel door de school zelf afgenomen en geëvalueerd. "Ze geven scholen een idee welk resultaat ze zouden bereikt hebben met hun leerlingen indien ze aan de officiële peilingen zouden deelgenomen hebben", luidt het.

Nu de resultaten van de peiling bekend zijn, wil minister Vandenbroucke een consultatieronde houden bij een ruime groep vertegenwoordigers uit het onderwijsveld. De resultaten van de peiling begrijpend lezen en luisteren zijn terug te vinden op deze website.

Woensdag worden de resultaten verwacht van een gelijkaardige peiling over het Frans in het secundair onderwijs. Op 29 mei wordt een nieuwe peiling georganiseerd rond Frans in het basisonderwijs en er zijn plannen voor peilingen naar taalvaardigheid op het einde van het secundair onderwijs, in 2010 voor Nederlands en in 2012 voor moderne vreemde talen. (belga/sps)