23 miljoen euro om werkdruk leerkrachten basisonderwijs te verlichten

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).
Photo News Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) trekt vanaf volgend schooljaar ruim 23 miljoen euro extra uit voor meer ondersteuning in de scholen van het basisonderwijs. "Om meer handen in de klas en de school te krijgen, verhogen we de omkadering voor onze basisscholen", zegt Weyts.

Deze extra impuls van 23 miljoen euro is bestemd voor de ondersteuning in de school en moet leerlingen helpen bij het leren en studeren. Met de extra middelen kunnen zo'n 525 zorgcoördinatoren aangeworven kunnen worden. De ingreep moet helpen om de werkdruk voor leerkrachten te verlagen.

Minister Weyts verhoogt ook het aandeel van de totale zorgenveloppe dat scholen zeker moeten toewijzen aan extra handen in de klas en school. Tegen het einde van de regeerperiode moet minstens een derde van de enveloppe in die zin worden ingezet.

"Begin dit jaar voorzagen we 71 miljoen euro extra voor de kleuterscholen. Ook deze bijkomende impuls versterkt de kwaliteit van het basisonderwijs en verlaagt de druk op de leerkrachten", zegt Weyts.

“Volledig plan van aanpak nodig”

Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) reageert tevreden op de beslissing van Weyts. Maar de CD&V-politica wil dat de minister ook een stap verder gaat en werk maakt van “een volledig plan van aanpak voor het basisonderwijs”. 

Vooral de directeurs van basisscholen moeten volgens haar extra ondersteuning krijgen. “Het huidige takenpakket van directeurs is breed; onder meer onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, infrastructuur opvolgen,... Voor veel directeurs wordt het steeds moeilijker om dit kwaliteitsvol zonder bijkomende ondersteuning binnen de beschikbare tijd uit te voeren.”

“De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan investeringen in het basisonderwijs. In het Vlaamse regeerakkoord staat dat voor de directies in het basisonderwijs extra administratieve, pedagogische en beleidsondersteuning voorzien wordt en dit op basis van het aantal personeelsleden in de school. We zijn er nog niet, maar we kijken uit naar de volgende stappen die de minister hierin zal zetten”, aldus nog Vandromme.