15 procent eerstejaarsstudenten slaagt voor amper 1 of 2 vakken

kuleuvenblogt.be
Zo'n 15 procent van de eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs slaagt voor amper 1 of 2 vakken. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Koen Daniëls heeft opgevraagd bij het departement Onderwijs. "Onze cijfers bevestigen de nood aan maatregelen", aldus Daniëls.

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) publiceerde deze week haar advies over de aanpassing van de decretale bepalingen inzake studievoortgang. De Vlor pleit daarin onder meer om studenten sneller en strikter op te volgen tijdens hun eerste jaar.

Uit cijfers die N-VA-parlementslid Daniëls heeft opgevraagd blijkt nu dat het aantal generatiestudenten dat geen 60 studiepunten opneemt, dus geen volledig jaar, op vijf jaar tijd gestegen is van 12 naar 15 procent. "Daarnaast stijgt het aandeel studenten met een zeer laag studierendement. Tijdens het academiejaar 2012-2013 behaalde 7.150 generatiestudenten (ofwel 15 procent) geen 10 procent van de opgenomen studiepunten. Concreet gaat dit over studenten die op een volledig academiejaar voor slechts 1 of 2 vakken geslaagd zijn", zegt Daniëls.

Studenten kunnen tijdens het jaar veranderen van studierichting, waardoor de cijfers beïnvloed worden. "Maar het hoge percentage duidt ontegensprekelijk op een nood aan snellere heroriëntering tijdens het academiejaar én, minstens even belangrijk, een betere studiekeuzebegeleiding voor aanvang aan het hoger onderwijs", meent Daniëls.

Het N-VA-parlementslid verwijst naar eerdere vragen aan het adres van onderwijsminister Hilde Crevits. De CD&V-minister beloofde daarbij dat ze in het voorjaar concrete voorstellen zou klaar hebben om de studievoortgang te optimaliseren.

"Ik hoop echt dat we tegen volgend academiejaar de nodige aanpassingen kunnen doorvoeren om de financiële kost voor ouders en maatschappij te kunnen temperen én studenten sneller naar de richting en het onderwijsniveau te oriënteren die het beste aansluit bij hun capaciteiten en interesses. De emotionele impact van het niet-slagen mag daarbij zeker niet onderschat worden", besluit Daniëls.