12,7 procent meer studenten verpleegkunde

UNKNOWN

Het aantal studenten verpleegkunde is dit schooljaar met liefst 1.473 gestegen tot 13.101 leerlingen. Dat is een stijging van 12,7 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Hogescholenraad en het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs.
 
Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) gaf de cijfers gisteren in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. Vandeurzen wil het tekort aan verzorgend personeel in zieken- en rusthuizen aanpakken met een actieplan dat er tegen 2014 moet voor zorgen dat 60.000 extra zorgverleners aan de slag gaan. Om jongeren warm te maken voor een job in de zorgsector gaat de minister herhaaldelijk imagocampagnes lanceren. Eerstdaags wordt ook een ambassadeur aangesteld die deze campagnes moet coördineren.
 
Ten opzichte van 2004 is het aantal bachelorstudenten verpleegkunde verdubbeld. In de bachelor verpleegkunde is er een stijging met 1.016 leerlingen (15,4 procent). Bij de afdeling vroedkunde bedraagt de stijging 2,7 procent. In het hoger beroepsonderwijs studeren nu 3.517 leerlingen verpleegkunde. Dat is een stijging met 13 procent. (belga/adv)