"Veel eerstejaars weten niet hoe ze moeten studeren"

UNKNOWN
Meer dan de helft van de eerstejaars op de Antwerpse Plantijnhogeschool weet niet hoe je een cursus moet studeren. Ze maken daardoor minder kans om te slagen, meldt De Standaard.

Meer dan de helft van de eerstejaars kan niet inschatten hoeveel tijd ze nodig hebben om een vak te studeren Dat blijkt uit onderzoek bij studenten aan de Plantijnhogeschool. Ze beginnen aan hun studie zonder te weten hoe ze cursussen moeten aanpakken. Die studenten maken ook minder kans om te slagen.

Met de slaagpercentages van de eerstejaarsstudenten is het niet goed gesteld. Volgens het Departement Onderwijs slaagt slechts 27 procent van de studenten die zich voor het eerst inschrijven voor een bacheloropleiding voor alle vakken. De meerderheid, zo'n 62 procent, haalt een deel van de vakken. De rest (11 procent) behaalt geen enkel studiepunt. De slaagkansen op de universiteit en op de hogescholen verschillen overigens niet veel van elkaar.

Vincent Donche, professor aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen van de UA, onderzocht wat achter de lage slaagkansen bij de hogeschoolstudenten zit. Voor de studie ondervroeg hij 1.150 eerstejaars uitgebreid. "Of je in het eerste jaar wel slaagt of niet, kunnen we voor een deel voorspellen", aldus Donche.

"Dertig procent van je slaagkans staat al voor het eerste jaar vast. Je vooropleiding en sociaal-economische status spelen mee. Aan die factoren kan je als eerstejaarsstudent niets doen. Maar wel aan de studiemethode, die volgens ons onderzoek goed is voor 16 procent van je slaagkans."