"Scholen moeten empathie tonen voor werkplekleren"

BELGA
Volgens Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zouden scholen open moeten staan voor werkplekleren, een langdurige stage bij bedrijven, iets waar heel wat bedrijven om vragen. Dat zei ze tijdens een debat van chemiebedrijvenkoepel Essenscia Vlaanderen. Ze ziet ook mogelijkheden om oudere leerkrachten in te schakelen als coach bij werkplekleren.

De chemiesector is tevreden dat er al meer studenten terechtkomen in meer wetenschappelijke richtingen, maar voor de instroom naar de sector worden al langer nog een aantal drempels gezien. Om dat op te lossen, vraagt de industrie onder meer dat werkplekleren wordt aangemoedigd, waarbij scholieren meerdere dagen per week op een bedrijf werken.

De nieuwe Vlaamse onderwijsminister had oren naar die suggestie. "Er is een groep jongeren die schoolmoe is of dat dreigt te worden, maar echt arbeidsrijp is. We voelen dat er vandaag wat wantrouwen is vanuit het onderwijs in de zin van 'kan je bedrijven vertrouwen geven dat ze ook voor een stuk voor de opleiding gaan instaan?'", stelde de minister. "Dat is een keuze die we willen maken, al zal er veel overleg nodig zijn. Ik ontmoet veel ondernemers die zeggen dat ze daar klaar voor staan, maar vanuit het onderwijs moet daarvoor wat empathie komen. Er is een groep jongeren die zeker goed leert op een bedrijf."

Vanuit de bedrijfswereld zag men mogelijkheden voor oudere werknemers die bij werkplekleren zouden kunnen coachen. Crevits suggereerde te kijken naar de Vlaamse leerkrachten. "Leraren moeten ook langer werken. Ik denk dat zij met hun lange ervaring de perfecte coaches zijn, zeker als alles didactisch in orde moet zijn."

Een andere vraag vanuit de sector is het kunnen inzetten van minderjarige scholieren in seveso-bedrijven - gevaarlijke chemiebedrijven waar dat nu niet of nauwelijks mag. "We zijn aan het kijken in de reglementering en er zijn uitzonderingen mogelijk. Ik denk da we daar wel creatieve oplossingen kunnen voor vinden, op een veilige manier."