"Regering neemt snel beslissing over hervorming hoger onderwijs"

Pascal Smet
UNKNOWN Pascal Smet
De Vlaamse regering neemt nog voor het zomerreces een beslissing rond de hervorming van het hoger onderwijs. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) vandaag aangekondigd naar aanleiding van de bespreking van de maatschappelijke beleidsnota over het hoger onderwijs in het Vlaams parlement.

Het Vlaams parlement heeft vandaag een beleidsnota goedgekeurd met aanbevelingen voor de toekomstige hervorming van het hoger onderwijs. Die nota bevat onder meer voorstellen rond het integreren van academiserende hogeschoolopleidingen in de universiteiten, een versoepeling van het gebruik van andere talen in het hoger onderwijs en een verdere democratisering van het hoger onderwijs.

Onderwijsminister Pascal Smet belooft rekening te houden met de aanbevelingen in de nota, net als met de conclusies van de regeringswerkgroep onder leiding van Peter Leyman. Hij wil nog voor het zomerreces binnen de Vlaamse regering (eind juli) een principiële beslissing nemen over de toekomstige structuur van het hoger onderwijs.

"Er is lang en veel gedebatteerd, en dat was ook goed om zo een complex dossier helemaal te kunnen vatten. Maar nu is het tijd om knopen door te hakken. En ik wil dat doen vóór we met zijn allen met vakantie gaan. Zodat iedereen bij de start van het nieuwe werkjaar meteen ook weet waar hij of zij aan toe is: het parlement, de regering, mijn administratie en, last but not least, uiteraard ook het betrokken personeel en de studenten in de hogescholen en in de universiteiten", aldus Smet. (belga/ypu)