"N-VA moet zich distantiëren van uitspraken zoon Jambon"

KVHV Antwerpen-praeses Wouter Jambon, zoon van Kamerlid en Brasschaats burgemeester Jan Jambon (N-VA).
kvhvantwerpen.be KVHV Antwerpen-praeses Wouter Jambon, zoon van Kamerlid en Brasschaats burgemeester Jan Jambon (N-VA).
Sp.a wil dat de N-VA - en bij uitbreiding ook de Vlaamse regering - zich uitdrukkelijk distantiëren van de uitspraken van de Antwerpse KVHV-praeses Wouter Jambon, zoon van N-VA-kopstuk Jan Jambon, over de nood aan hoger inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Vooral de "natuurlijke gelijkschakeling tussen talent en rijkdom" zit fractieleider Bart Van Malderen hoog.

De Antwerpse KVHV-praeses Wouter Jambon stuurde vandaag een persbericht uit waarin hij zich uitdrukkelijk uitsprak voor hoger inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. De praeses vreest immers diploma-inflatie en is concurrentie tussen de universiteiten en hogescholen best genegen. "Als dat voor meer kwaliteit en een zekere elitevorming kan zorgen, dan lijkt me dat goed", verduidelijkte hij ook aan het persagentschap Belga.

"Normaal acht ik een zoon niet verantwoordelijk voor de uitspraken van zijn vader en omgekeerd, maar dit is er echt zo over", reageert sp.a'er Van Malderen. "Het is al te makkelijk om te zeggen dat een elite nodig is, als je zelf uit de elite komt. Bovendien is hier sprake van een soort natuurlijke gelijkstelling tussen talent en rijkdom."

Van Malderen hoopt daarom dat N-VA en de Vlaamse regering zich uitdrukkelijk distantiëren. "De KVHV staat gekend als kweekvijver voor N-VA en aangezien het duidelijk uit die hoek komt, lijkt me dat toch nodig", verduidelijkt hij. "Uitspraken als deze sturen ons tweehonderd jaar terug."

Tot slot raadt Van Malderen N-VA'er Jan Jambon aan "een goed pedagogisch gesprek te voeren met zijn zoon over hoe de maatschappij ineen zit". "Je talent staat echt niet gelijk met de chequeboek van je ouders. Dit is smossen met talent en dus nefast voor onze samenleving", besluit hij.

Freya Van den Bossche reageert via Twitter dat Wouter Jambon wel degelijk recht heeft op een mening, en dat de zijne niet gelijkgeschakeld kan worden met die van zijn vader.

Verder zijn op Twitter de reacties op de uitspraak van Wouter Jambon niet mals.

Het is al te makkelijk om te zeggen dat een elite nodig is, als je zelf uit de elite komt

Bart Van Malderen
Bart Van Malderen (sp.a).
belga Bart Van Malderen (sp.a).
Jan Jambon (N-VA).
BELGA Jan Jambon (N-VA).