'Middenjury' almaar populairder

BELGA
Steeds meer jongeren proberen via de examencommissie of het tweedekansonderwijs hun diploma secundair te halen. Dat schrijven De de Coreliokranten.

In 2011 probeerden 4.835 mensen hun diploma secundair onderwijs te halen via de examencommissie, voorheen bekend als de 'middenjury'. Dat is een toename met 5,4 procent vergeleken met het jaar daarvoor en 54 procent meer dan in 2003. Zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) opvroeg bij de minister van Onderwijs, Pascal Smet (sp.a). De meeste kandidaten (2.228) gingen voor een bso-diploma.
 
'Ongekwalificeerde uitstroom'
Twee groepen passeren bij de commissie: zij die niet geslaagd zijn in het reguliere onderwijs en zij die bewust voor deze formule kiezen, zoals de jongeren die thuisonderwijs krijgen. Een van de redenen voor de stijging is volgens minister Smet de grote groep jongeren die zonder diploma de secundaire school verlaat, de zogenaamde 'ongekwalificeerde uitstroom'. Dat gaat volgens de recentste cijfers om één op de zeven.
 
De slaagkansen liggen echter laag. In 2007 behaalde slechts 15,8 procent van de ingeschrevenen voor de examencommissie zijn diploma, en net niet de helft een deelattest. Ook het tweedekansonderwijs trekt steeds meer volk. In september 2011 waren er 9,4 procent meer inschrijvingen dan in 2009.