"Laat scholen zelf beslissen over hoofddoek"

Kris Van Dijck
BELGA Kris Van Dijck
Vlaams Parlementslid Kris Van Dijck (N-VA) gaat niet akkoord met het pleidooi van de topman van het katholiek onderwijs om het verbod op de hoofddoek in alle netten af te voeren. Van Dijck vindt dat scholen daar zelf over moeten kunnen beslisen.

"Een school moet zelf de mogelijkheid hebben om het dragen van opzichtelijke levensbeschouwelijke symbolen te verbieden als dat nodig is om de harmonie onder de leerlingen te garanderen. Dit is immers de essentie van onze vrijheid van onderwijs", zegt Van Dijck.

Algemeen vindt de N-VA dat het dragen van levensbeschouwelijke symbolen in het onderwijs kan, als dit past in het opvoedkundig project van de school, terwijl de school zich uiteraard moet blijven inschrijven in de waarden en normen van de Vlaamse gemeenschap en voldoen aan de voorwaarden voor het behalen van de eindtermen.

Maar een school of de inrichtende macht moet volgens de N-VA wel de mogelijkheid hebben om het dragen van opzichtelijke levensbeschouwelijke symbolen te verbieden als dat nodig is om de harmonie onder de leerlingen te garanderen. "Vrijheid van onderwijs en autonomie van de school gaan hand in hand", zegt Van Dijck. "Dergelijk verbod is nu eenmaal soms nodig om polarisering in bepaalde scholen te vermijden. In die gevallen is een strikte neutraliteit belangrijk. Dat kan een school best zelf inschatten. En daar staan wij achter als N-VA".