"Hoger onderwijs moet transparanter communiceren over studiekosten"

Photo News
Sp.a heeft een voorstel klaar waarmee het hogescholen en universiteiten wil verplichten om studenten transparant en op geregelde tijdstippen te informeren over de totale kostprijs van hun opleiding. Volgens de oppositiepartij krijgen studenten nog te vaak onverwachte en ontransparante studiefacturen bovenop het inschrijvingsgeld. Het Vlaams parlement behandelt het voorstel van decreet vandaag.

Op dit moment bestaan er geen uniforme regels voor hogescholen en universiteiten over de kosten die ze bovenop het inschrijvingsgeld mogen aanrekenen aan studenten. Sommige doen dat op basis van reële kosten voor geleverde diensten, andere sturen een forfaitaire factuur. Zo geeft sp.a het voorbeeld van de Vives-hogeschool, waarvan bleek dat die in oktober 2015 nog 80 euro extra aanrekende, bovenop het (verhoogde) inschrijvingsgeld van 890 euro, voor onder andere internettoegang. Bovendien communiceren de instellingen niet eenvormig naar studenten toe, zodat die geen duidelijk beeld hebben van wat een bepaalde studiekeuze hen uiteindelijk zal kosten.

Verplicht transparanter
Sp.a spreekt van "willekeur" waarmee universiteiten en hogescholen extra facturen naar studenten kunnen sturen en pleit voor duidelijke regels. Vlaams parlementslid Tine Soens (sp.a) kaartte de problematiek al aan bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), die vervolgens het College van Regeringscommissarissen opdracht gaf tot een onderzoek. Het College concludeerde dat de transparantie naar studenten beter kan. De Vlaamse onderwijsraad (VLOR) vroeg dit decretaal te verplichten.

"Hoewel het dus duidelijk is dat er geen eenvormige regels zijn en studenten meer transparantie verdienen over de facturen die bij een studie horen, heeft de minister tot vandaag geen initiatief genomen. Vandaar dat sp.a een oplossing voorstelt", klinkt het.

Communiceren voor inschrijving
De oplossing van sp.a bestaat erin dat instellingen verplicht worden om een eerste keer te communiceren voorafgaand aan de inschrijving over de kosten van het modeltraject en van ieder studiejaar. Ook moeten de instellingen aan het begin van ieder jaar aan de studenten meedelen hoeveel het komende jaar zal kosten.

Bij minister Crevits klinkt het dat het "een evidentie" is dat studiekosten transparant gecommuniceerd worden, en dat ze dat steeds beklemtoond heeft. Woordvoerster Katrien Rosseel wijst erop dat minister Crevits het initiatief heeft genomen voor het onderzoek door de regeringscommissarissen en het VLOR-advies heeft gevraagd. "De eis tot transparantie is daarmee zeer duidelijk gemaakt naar hogescholen en universiteiten toe. Tegelijkertijd zijn er voor alle duidelijkheid geen misbruiken gemeld. Het is daarom de vraag welk bijkomend effect een decretale verplichting nog kan hebben."

Verder beklemtoont het kabinet van minister Crevits dat de extra studiekosten niets te maken hebben met de besparingsmaatregel om de inschrijvingsgelden in het hoger onderwijs te verhogen. "Bijkomende studiekosten worden altijd aangerekend." Tot slot klinkt het dat de studiegelden voor beursstudenten niet zijn verhoogd, en dat het aantal bijna-beursstudenten is verdubbeld.