"Gebruik van thuistaal in klas kan nuttig zijn voor ontwikkeling van Nederlands"

UNKNOWN

Het gebruik van de thuistaal in bepaalde lessen kan nuttig zijn voor de ontwikkeling van het Nederlands, zo blijkt uit voorlopige bevindingen van het Gentse proefproject "Ontwikkelen van schoolse vaardigheden via thuistaal". Dat is vrijdag gezegd tijdens een bezoek van de commissie Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement aan de basisschool Sint-Salvator in Gent.
 
Bij 1.178 kinderen - 556 kleuters en 626 lagereschoolkinderen - uit vier Gentse scholen (netoverschrijdend) en twee stedelijke initiatieven voor buitenschoolse opvang wordt de taal die ze thuis spreken sinds het schooljaar 2008-2009 "pedagogisch-didactisch benut" in de lessen. Of dat leidt tot betere Nederlandse taalvaardigheid, zal midden 2012 blijken, maar de eerste indicaties zijn alvast positief volgens professor Piet Van Avermaet (UGent) en doctor Machteld Verhelst (K.U.Leuven).
 
Turks
In plaats van de thuistaal te verbieden in de klas, wordt ze aangewend tijdens bepaalde lessen. "Bij aanvang zagen we een verband tussen Turkse kinderen die hoog scoorden in taalvaardigheid Turks en het ook goed deden in het Nederlands en omgekeerd was dat ook het geval. Die afhankelijkheidshypothese lijkt stand te houden", aldus professor Van Avermaet.
 
Daarnaast kwamen nog een aantal positieve ontwikkelingen uit interviews met leerkrachten naar boven. "Doordat we constructief met de thuistaal omgaan, neemt de betrokkenheid van de ouders voor het onderwijsgebeuren toe. Het functioneel benutten van de thuistaal draagt bovendien bij tot het welbevinden van het kind in de klas." (belga/sps)